Noder

Varför visas inte dokument / varför kan jag inte ladda upp dokument?

Dokument som laddas upp i text-noder (synliggjorda noder) visas alltid på alla enheter.

För dokument som laddas upp i mått- eller aktivitetsnoder (nedfördelade noder) finns det två olika inställningar: 

1) Ej konsoliderat: Dokument går att ladda upp på alla enhetsnivåer och syns bara på den enheten. Dokumentfliken ser då ut så här:

 2) Konsoliderat: Dokument går endast att ladda upp på huvudenheten (översta enheten), och syns sedan på samtliga underliggande enheter. 

Varför visas inte dokument som finns uppladdade i min nod ?

Kontrollera inställningen med hjälp av bilderna.

Om inställningen är enligt 1) ovan så kan du hitta dokumentet om du byter till den enhet där dokumentet är uppladdat. 

Om inställningen är enligt 2) och det inte syns några dokument så kan inställningen ha ändrats sedan dokumentet laddades upp på enheten, så att endast dokument från översta enheten nu visas. Genom att ändra tillbaks inställningen kan dokumentet återfinnas.

Varför kan jag inte ladda upp dokument?

Kontrollera inställningen med hjälp av bilderna.

Om inställningen är enligt 1) ovan så saknar du behörighet att ladda upp dokument på din enhet. Kontakta din administratör. 

Om inställningen är enligt 2) så behöver du befinna dig på nodens översta huvudenhet för att kunna ladda upp dokument, samt ha behörighet att ändra noden på den nivån.

Hur ändrar jag inställningarna? 

Läs mer om inställningen konsolideringsfält för dokument, eller kontakta din administratör för mer information om du är användare.