Användare & inloggning

Varför kan jag inte ändra en användare?

Om du inte kan ändra en användare saknar du vanligtvis en eller flera behörigheter.

Om du inte får ändra en viss användare så beror det vanligtvis på att du saknar behörighet.  

För att få lägga till, ta bort och ändra på användare måste du: 

1) Vara Lokal eller Fullständig administratör i databasen (detta ger tillgång till menyn "Användare") OCH

2) Ha en av plattformsrollerna Superadministratör, Användaradministratör eller Användarprovisionerare (detta ger rättighet att ändra användaruppgifter).

Om du är Fullständig administratör med rollen Superadministratör kan du ändra alla användare.

Med övriga roller gäller att du bara kan ändra användare som har samma eller lägre behörighet än du själv i databasen. 

Med rollen Användaradministratör eller Användarprovisionerare kan du inte heller ändra användare med samma roll. 

Läs mer här.