Noder

Varför går noden inte att koppla?

Om det inte går att skapa en koppling på det sätt som du önskar från nodens kopplingsflik så kan du se de vanligaste problemen och orsakerna här.

Problem: Det saknas helt alternativ för att ändra och lägga till kopplingar

Orsaker/lösningar:

  • Du kan vanligtvis bara ändra kopplingen från översta enheten för mått och aktiviteter. Du kan se vilken enhet som är huvudenhet under fliken Enheter. Gå till den enheten istället och försök igen.
  • Om inte detta fungerar, så har du antagligen inte behörighet att ändra noden på enheten. Kontakta din administratör.

Problem: Jag kan inte koppla till den nod som jag önskar

Orsaker/lösningar:

  • Om noden du vill koppla mot finns med i trädet, men saknar radioknappen, så är det troligen kopplingsreglerna som bestämmer att en sådan koppling inte är tillåten. Kontrollera kopplingsreglerna.
  • Om noden inte finns med i trädet, så är den antagligen inte synliggjord/nedfördelad på den enhet du befinner dig på. Kontrollera detta i inställningarna för noden du vill koppla mot.

Problem: Jag kan inte skapa en koppling till en annan styrmodell

Orsaker/lösningar: 

Om du som global administratör inte kan skapa kopplingar till andra styrmodeller, så saknas antagligen möjligheten att välja in noder. Läs om kopplingsregler.

Om du som användare inte kan skapa kopplingar till andra styrmodeller, så kan det bero på att du saknar behörighet i den styrmodell du vill koppla till. Kontakta din administratör.