Mått och aktiviteter

Varför ser jag inte en aktivitet/mått i min att göra-lista?

Det kan finns flertalet orsaker till varför aktiviteter/mått inte dyker upp i din att göra-lista. Nedan listar vi vanliga orsaker och hur ni korrigerar inställningar för att på er att göra-lista få fram de noder ni ska göra uppföljning på.

Fel tidsintervall

Även om det är högst osannolikt, är det även en enkel miss att göra. Se till så att tidsintervallet för din att göra-lista är korrekt. Ett tips är att använda Försenade, Kommande, Klara för att snabbt hoppa bland kategorierna.

Kolumner för uppföljning är inte markerade korrekt i inställningar för att göra-listan

Användare som har full behörighet (dvs Superadministratörer) har tillgång till inställningarna för att göra-listan och kan således ställa in vad som ska synliggöras för styrmodellernas tillhörande kolumner. I bilden nedan vill vi följa upp på Strategiska Aktiviteter som tillhör Verksamhetsplanen, därav markerar vi den och sparar därefter. Är du som användare uppföljningsansvarig på en strategisk aktivitet kommer den nu hamna i din att göra-lista.

Aktiviteten som inte visas har status Vänteläge

Om en aktivitet har statusen Vänteläge kommer denna inte att dyka upp i att göra-listan. Dessutom skickas inga påminnelser ut om statusen är denna.

Aktiviteter/mått styrs av inställningar för periodicitet och deadlines

Bakomliggande inställningar i administrationen kan även påverka vare sig du kan se dina aktiviteter/mått eller ej, detta ställer vi in under Periodiciteter och deadlines. Vi har valt att skriva en separat artikel om hur detta fungerar som du finner här. Se även Periodiciteter och deadlines för ytterligare information.