Styrmodellsinställningar

Nodpaket

Kopiera in nodpaket från andra styrmodeller.

Snabblänkar 

Beskrivning

Behörighetskrav 

Förutsättningar

Administration / uppsättning

Begränsningar


Beskrivning

Nodpaket är en funktion som kan användas för att kopiera in hela kedjor av noder från en annan styrmodell för att systematiskt återanvändas vid behov.  Man kanske har vissa aktiviteter och delaktiviteter som man alltid vill använda sig utav när man vill utrymma en byggnad oavsett om det är på grund av brand, bombhot eller översvämning. Fördelen här är att man inte behöver skapa upp dessa noder på nytt, man får en egen kopia av alla noder i kedjan så det finns inget beroende mellan noderna i den andra styrmodellen.

Behörighetskrav 

Det är endast fullständiga administratörer som har tillgång till den delen utav administrationen som behövs för att sätta upp Kopiering av nodpaket från andra styrmodeller. När det väl är uppsatt så kan alla som kan skapa nya noder i den utvalda kolumnen använda sig utav kopiera in nodpaket .

Förutsättningar

Samtliga villkor måste vara uppfyllda:

  • Det krävs en Produktlicens för att få tillgång till denna funktion.
  • Det måste vara samma nodtyp och periodicitet på första Kolumnen.
  • Efterföljande kolumner måste vara i en oavbruten kedja samt vara utav samma nodtyp, men inte nödvändigtvis samma periodicitet.


 

Så fort kolumnens nodtyp skiljer sig så kapas kedjan , så skulle 4 och 4 alltså ha olika nodegenskaper (till exem Aktivitet och text) så skulle bara noderna i kolumnerna 1, 2 och 3 kopieras in.

 

 

 


Administration / uppsättning

Utöver detta så måste möjligheten att välja in till andra styrmodeller aktiveras, här räcker det att man gör första kolumnen i kedjan valbar för att kunna kopiera in hela kedjan. Denna inställning görs i Styrmodellen, hur detta går till kan ni läsa i vår Manualartikel om Styrmodeller i kapitlet Allmänt.

 

För att ha möjlighet att kopiera in ett nodpaket i en vy så måste detta aktiveras i kolumnen:

  • Klicka på skiftnyckeln på den eller de kolumner där det skall vara möjligt att välja in första noden i kedjan.

 

  • Väl inne så finns inställningen längst ner på sidan under Planeringsinställningar, bocka i "Aktivera möjlighet att kopiera in befintliga..."

Observera: Välj Kopiera in och inte välja in, klicka sedan på Spara.

 

 

Begränsningar

Det finns inget sätt att kapa kedjan tidigare om efterföljande noder är av samma typ, man kan alltså inte bara kopiera in noder 1,2 och 3 i exemplet nedan.