Användarhantering i Meetings

Ta bort användare ur Meetings

Denna artikel hjälper dig med att beskriva hur du som administratör för Meetings kan ta bort användare.

Användarhanteringen sköts av er organisation, Stratsys kan inte ta bort användare från er organisation.

OBSERVERA! Det går inte att ångra borttagning eller anonymisering av en användare.

Det finns två olika sätt att ta bort en användare, du som administratör behöver tillsammans med användaren vara överens om vilket alternativ som är lämpligt för det enskilda fallet.

  1. Din användare blir inte möjlig att söka fram för framtida möten i er organisation (användaren tas bort), men ditt namn finns med i gamla möten samt i eventuella inbjudningar till framtida möten som redan har skickats ut (utan indikation på att man är borttagen). 
  2. Din användare anonymiseras helt. Ditt deltagande kommer inte att synas på genomförda möten eller mötesinbjudningar till framtida möten som redan gått ut, och du kommer inte heller vara möjlig att söka fram till framtida möten i din organisation. 

bild


bild

NOTERA! Om protokoll är exporterade till PDF så kommer dessa inte påverkas av att en användare tas bort. Tänk också på att om det finns beslut där det är viktigt att en användares deltagande framgår, så är alternativ 1 att föredra. Om användaren behöver anonymiseras kan ett alternativ för att säkerställa historiken vara att exportera protokollen till PDF innan anonymisering.