Användarhantering i Meetings
  1. Manual
  2. Meetings
  3. Användarhantering i Meetings

Ta bort användare ur Meetings

Du som är administratör för Meetings kan ta bort användare med lägre behörighet.

Användarhanteringen sköts primärt av er organisation. Stratsys kan hjälpa till att hantera ändringar för användare med Administratörsbehörighet. 

Det finns två olika sätt att ta bort en användare:

  1. Endast borttagning
  2. Borttagning och anonymisering

Du som administratör behöver tillsammans med användaren vara överens om vilket alternativ som är lämpligt för det enskilda fallet.

  1. Din användare blir inte möjlig att söka fram för framtida möten i er organisation (användaren tas bort), men ditt namn finns med i gamla möten samt i eventuella inbjudningar till framtida möten som redan har skickats ut (utan indikation på att man är borttagen). 
  2. Din användare anonymiseras helt. Ditt deltagande kommer inte att synas på genomförda möten eller mötesinbjudningar till framtida möten som redan gått ut, och du kommer inte heller vara möjlig att söka fram till framtida möten i din organisation. 

1. Ta bort en användare


För att ta bort en användare, klicka på "Administration": 

Du kommer nu till användaradministrationen i Plattformen. Klicka på Användare (1), och sedan på den användare du vill ta bort (2). Du kan söka efter användare i sökfunktionen längst upp.

Välj sedan "Ta bort användare" (3) och bekräfta.

2. Anonymisera en användare

Ta först bort användaren enligt ovan. Välj sedan "Borttagna användare" (1). För den användare du vill anonymisera klickar du på trepunkts-menyn och väljer Anonymisera (2). Bekräfta. 

Varning! Det går inte att ångra anonymisering av en användare.

 

Notera: Om protokoll är utmejlade eller exporterade till PDF så kommer dessa inte påverkas av att en användare tas bort eller anonymiseras.

Tänk också på att om det finns beslut där det är viktigt att en användares deltagande framgår, så är alternativ 1 att föredra.

Om användaren behöver anonymiseras kan ett alternativ för att säkerställa historiken vara att exportera protokollen till PDF innan anonymisering.