FAQ

Rättigheter för en lokal admin

Vilka rättigheter har en lokal admin?

Behörighet: Lokal Administratör

Gruppen får begränsad rätt att administrera enligt nedan visade menyingångar: 

Administration av Användare och Organisationsträd gäller endast på de enhetsnivåer som den lokala administratören själv har tillgång till.

Lokala administratörer får även administrera redan skapade gadgets på Dashboards

Plattformsrollen "Användaradministratör" krävs som tillägg för att uppdatera och impersonera användare - Lokal administratörs-behörighet ger endast tillgång till själva menyn. 

För enheter där lokal admin har administratörsrättighet ska den kunna:
 • Administrera användare
 • Administrera enheter
 • Administrera enhetsgrupper
 • Se licenser
 • Administrera kontaktpersoner
 • Byta ansvarig
 • Låsa måttkolumner
 • Hantera wordmallar

Användaren ska inte kunna administrera enheter som den inte har administratörsrättighet till.

Vad gäller att ge behörighet till andra användare:

 • Lokal admin ska inte kunna ge högre behörighet till andra användare än sin egen behörighet, exempelvis skall de inte kunna göra någon till Global administratör
 • Det ska heller inte vara möjligt att ge andra användare lokal administratörsrättighet på fler enheter än vad användaren själv har rättighet till.

Årshjul

 • Enbart rättighet att skapa och fördela händelser i enlighet med administratörsrättighet