Rapportinställningar i administrationen
  1. Manual
  2. Rapporter
  3. Rapportinställningar i administrationen

Rapportkategorier

Gruppera dina rapporter i kategorier för bättre överblick

Behörighetskrav

Ändra kategori på en rapport

Lägg till och ändra kategorier

Beskrivning

Rapporterna kan delas in i olika kategorier för att få en bättre överblick och för att kunna gruppera ihop rapporter som hör ihop. Kategorierna är bara ett namn, och du väljer i rapportens inställningar vilken kategori den skall tillhöra.

Okategoriserade rapporter hamnar överst på rapportsidan och kategorierna visas sedan i bokstavsordning. Du kan använda siffror först i kategoriernamnen om du önskar en annan ordning. 

Behörighetskrav

För att ändra kategori på en rapport behöver du behörigheten Skapa och administrera rapporter:

För att lägga till och ändra kategorier behöver du vara fullständig administratör. 

Ändra kategori på rapport

Du ändrar kategori på din rapport genom att gå till rapportens inställningar: 

Tryck på "Ändra". Du hittar sedan "Kategori" långt ner bland inställningarna. Byt till önskad kategori och spara. Rapporten listas nu under sin nya kategori på rapportsidan.

Lägg till och ändra kategorier

Administrera kategorierna under menyn Rapportkategorier i administrationen.

Lägg till en ny genom att ange ett namn och spara. Ändra namnet på en befintlig kategori genom att klicka på namnet, ändra och spara. 

För att ta bort en kategori klickar du på papperskorgsikonen. Det går inte att ta bort en kategori om det ligger en befintlig rapport under den - detta gäller även arkiverade rapporter.

Flytta först de rapporter som ligger i kategorin till en annan kategori för att kunna ta bort den.