Rapportinställningar i administrationen
  1. Manual
  2. Rapporter
  3. Rapportinställningar i administrationen

Rapportkategorier

Gruppera dina rapporter i kategorier för bättre överblick

Rapporterna kan delas in i olika kategorier för att få en bättre överblick och för att kunna gruppera ihop rapporter som hör ihop. Kategorierna är bara ett namn, och du väljer i rapportens inställningar vilken kategori den skall tillhöra.

Administrera kategorierna under menyn Rapportkategorier i administrationen.

Lägg till en ny genom att ange ett namn och spara.

För att ta bort en rapportkategori klickar du på papperskorgsikonen. Det går inte att ta bort en kategori om det ligger en befintlig rapport under den, detta gäller även för Arkiverade Rapporter.