Rapportinställningar i administrationen
  1. Manual
  2. Rapporter
  3. Rapportinställningar i administrationen

Rapportåterställning

Funktionen Rapportåterställning hjälper till med att återställa rubriker som av misstag tagits bort i rapporter eller att återställa helt borttagna rapporter. Sidan Rapportåterställning består av flikarna Återställ rubrik och Återställ gemensam mall.

Flik 1: Återställ rubrik

Börja med att välja rätt rapport i listan. Om rapporten har några rubriker som tagits bort visas de i en rubriklista tillsammans med datum och klockslag när de togs bort. Det finns ingen tidsbegränsning för hur långt tillbaka det går att återställa en rubrik ifrån. Välj den rubrik du vill återställa och klicka på Återställ rubrik. Rubriken återställs på alla enheter där den tidigare användes.

OBS! Om du återställer en rubrik som hade en underliggande rapportdel återställs även rapportdelen. Har du tagit bort rapportdelen direkt (utan ovanliggande rubrik) finns det tyvärr ingen möjlighet att återställa den på egen hand. Ta kontakt med er konsult för övriga frågor. Se Kontakter genom att klicka på det gröna frågetecknet längst ner till vänster i Stratsys.

Flik 2: Återställ gemensam mall

Det går att söka fram en gemensam mall genom att ange mellan vilka två datum som mallen togs bort. Datumen behövs ofta för att begränsa antalet träffar. Vet du inte när den gemensamma mallen togs bort kan du använda dig av knappen Alla för att lista samtliga mallar som tagits bort.

Välj den gemensamma mall i listan som skall återställas och klicka på Återställ. Nu skall mallen vara tillbaka där den var innan den togs bort.