Menyer och produktspecifika funktioner
 1. Manual
 2. Övrig Administration
 3. Menyer och produktspecifika funktioner

Produktöversikt

När ni navigerar in till administrationen för Stratsys når ni produktsidan. Här får ni en överblick över de produkter som är aktiverade i er uppsättning.

Beskrivning

Med produkt menar vi sammansatta uppsättningar i Stratsys för olika syfte t.ex. internkontroll, verksamhetsplanering eller hållbarhetsarbete. 

Läs mer om våra olika produkter på vår hemsida

När du går in i administrationen så får du en översikt över de produkter som din organisation har tillgång till. 

De produkter som syns i vänstra kolumnen har ni inte produktlicens för. Dessa gå bra att använda ändå, men viss produktunik funktionalitet kan saknas för produkten i fråga.

Behörighet

För att se produktöversikten måste du vara administratör. För att konfigurera och utöka er produktflora, kontakta er kundansvarige på Stratsys. 

Produktöversikt

Från produktsidan kan du se följande:

 1. Ikonen "Huset" tar dig tillbaks till produktöversikten
 2. Se hur många användare som har behörighet till produkten. Läs mer om användarhantering.
 3. Se hur många behörighetsgrupper som har tillgång till produkten 
 4. Aktivera/avaktivera dashboarden för produkten
 5. Snabbväg till de menyer och behörighetsgrupper och styrmodeller som är kopplade till produkt​en - om du väljer en av dessa så kommer du direkt till administrationen för menyn/gruppen/styrmodellen. 

  Läs mer om menyer här

  Läs mer om styrmodeller här

  Läs mer om behörighetsgrupper här

 6. Kontaktväg för produktlicens för produkten

Notera: Det är endast de menyer som är kopplade till produkten som syns i snabbmenyn.