Budget

Personalbudget

Få en överblick över dina personalkostnader efter att personalen är fördelad.

Beräkningar

Beräkningar central hantering

Allmänt

När personalen är fördelad kan du se kostnaden för din personal i personalbudgeten.

Budgeten är uppdelad på vår och höst.

Budgeten presenteras uppdelad per kostnadsfördelningsgrupp. Du kan expandera och kollapsa hela tabellen med knapparna uppe till höger. Du kan också exportera hela årets personalbudget till tabellformat via knappen Årsrapport.

I det hopfällda läget visas termins- och årskostnad för de olika grupperna, samt totalsumma för termin och budgetår.

När du expanderar en grupp, visas de enskilda posterna.

I exemplet nedan visas fyra lärare i förskoleklass. Namn, grundanställning, fördelning i denna grupp samt eventuell justering för terminen visas, samt en genomsnittlig månadskostnad för personalen för just denna fördelning. 

Beräkningar

Beräkning av Termins- och årskostnad 

Vårterminen beräknas normalt sett över 7 månader (jan-juli) och höstterminen beräknas över 5 månader (aug-dec). För vissa kunder beräknas 6+6 månader istället. Kontakta vår support om du har frågor runt beräkningen som du får svar på nedan. 

Terminskostnaden beräknas som summan av kostnaden av personal (som inte tillhör en kostnadsfri kategori) där varje personal beräknas enligt:

(”Summan av månadslönen per månad i terminen” * Fördelningsgrad * PO-kostnader * Semesterdagstillägg) + "Justering för terminen".

 Personalkostnadskoefficient (PO-tal) och Semesterdagstillägg hittas i planinställningarna.
 
Årskostnaden beräknas som Kostnad termin Vår + Kostnad termin Höst
Kostnaden för personal fördelad i kostnadsfria grupper blir alltid noll.
Exempel:
För en personal med månadslön på 30.000:- :
Vårtermin: (30 000 kr) * 7 månader * 1,00 [Fördelningsgrad] * 1,40 [PO-kostnad] * 1,0161315 [semestertillägg] + 0 kr [justering]= 298 743 kr
Hösttermin: (30 000 kr) * 5 månader * 1,00 [Fördelningsgrad] * 1,40 [PO-kostnad] * 1,0161315 [semestertillägg] + 0 kr [justering]= 213 387 kr
Budgetår: 298 743 kr + 213 387 kr = 512 131 kr

Beräkning av månadskostnad: 

Månadskostnaden beräknas som ett genomsnitt av terminskostnaden.

I exemplen nedan har alla personer samma månadslön, 30 000 kronor per månad.

För Bertil blir månadskostnaden för våren 298 743 kr / 7 månader = 43 678 kr/månad.

Månadskostnaden beräknas bli samma för Bertil och Hilma (röd box), men terminskostnaden (blå box) skiljer sig då det finns en justering för Hilma. Månadskostnaden räknar alltså inte med justeringar. 

I nedanstående exempel blir terminskostnaden (blå box) samma för Hilma och Mikael.

Mikael börjar sin tjänst en månad in i terminen och har första lönedatum satt till första februari. Hilma hamnar på samma kostnad då hon har en negativ justering för en månad mitt i terminen då hon är ledig (grön box). 

Månadskostnaden (röd box) skiljer sig dock, då genomsnittskostnaden beräknas på lönekostnaden för terminen utan att ta hänsyn till justeringar.

Tina har också samma lön, men får en lägre kostnad då hon endast är fördelad på 50% i gruppen. 

 

Beräkningar Central hantering

 

Om er organisation har gått över till den centrala hanteringen för Resursplanering, så har beräkningen ändrats. Nedan kommer exempel på hur beräkningen görs i den centrala hanteringen.

När personalen är fördelad kan du se kostnaden för din personal i personalbudgeten.

Budgeten är uppdelad på vår och höst.

Budgeten presenteras uppdelad per kostnadsfördelningsgrupp. Du kan expandera och kollapsa hela tabellen med knapparna uppe till höger. Du kan också exportera hela årets personalbudget till tabellformat via knappen Årsrapport.

I det hopfällda läget visas termins- och årskostnad för de olika grupperna, samt totalsumma för termin och budgetår.

 

När du expanderar en grupp, visas de enskilda posterna.

I exemplet nedan visas tre ur personalen. Namn, kostnadsfördelning i denna grupp, eventuell justering för terminen visas, samt månadskostnad, terminskostnad och årskostnad för personalen för just denna fördelning. 

Beräkning av Termins- och årskostnad 

Vårterminen beräknas normalt sett över 7 månader (jan-juli) och höstterminen beräknas över 5 månader (aug-dec). För vissa kunder beräknas 6+6 månader istället. Kontakta vår support om du har frågor runt beräkningen som du får svar på nedan. 

Notera: Kostnaden för personal fördelad i kostnadsfria grupper blir alltid noll.

 

Terminskostnaden: beräknas som summan av kostnaden av personal (som inte tillhör en kostnadsfri kategori) där varje personal beräknas enligt:

Kostnadsfördelning * Månadslön * [Antal månader på ett år] * [Antal dagar termin/Antal dagar på ett år] * PO * Semestertillägg

 

Månadskostnaden: Månadskostnaden beräknas enligt:

[Terminskostnaden] * [30 /Antal dagar i terminen]

 

Årskostnaden: Beräknas enligt:

Kostnad [termin vår] + Kostnad [termin höst]

 
Exempel på beräkningar: Nedan visar vi 
Exempel:
För en personal med månadslön på 30.000:- 
Vårtermin: 1,00 [Fördelningsgrad] *(30 000 kr) * 12 månader *(212/365 Antal dagar termin/antal dagar per år) * 1,40 [PO-kostnad] * 1,0161315 [semestertillägg] + 0 kr [justering]= 297 456 kr
Hösttermin: 1,00 [Fördelningsgrad] *(30 000 kr) * 12 månader *(153/365 Antal dagar termin/antal dagar per år) * 1,40 [PO-kostnad] * 1,0161315 [semestertillägg] + 0 kr [justering]= 214 674 kr
Månadskostnad VT: 297 456 [Terminskostnad] * (30/212) [30/Antal dagar i termin]= 42093 kr
Månadskostnad HT: 214 674 [Terminskostnad] * (30/153) [30/Antal dagar i termin] = 42093 kr
Budgetår: 297 456 [Vår termin] + 213 387 [Höst termin] = 510 843 kr

  Personalkostnadskoefficient (PO-tal) och Semesterdagstillägg hittas i planinställningarna.