Uppsättning

Klasser och grupper

Lägg till de klasser och grupper som finns på din skolenhet

Lägg till

Ändra och ta bort

Antal elever i fritidshem

Fördelning av tid

Allmänt

Skapa de klasser och grupper som finns på skolan, och som du vill skall vara synliga i timplanen och bemanningsplanen. Klasser/grupper skapas separat för vårterminen respektive höstterminen.

Grupper kan användas för språkval med mera. Grupper läggs in i timplanen och bemanningsplanen.

Ett tips är att skapa en grupp som heter ”Övrigt” eller liknande, som kan användas för bemanning av olika sysslor i bemanningsplanen.

Klasser och grupper hanterar du under menyn Uppsättning (1) och Klasser och grupper (2). 

Dessa hanteras separat för terminerna (3), så se till att du har valt rätt termin innan du justerar klasserna.

Du kan lägga till klasser och grupper via tre-pricks-menyn (4) och ta bort dem med papperskorgen (5).

Befintliga klasser och grupper redigerar du direkt genom att klicka på önskat fält direkt i listvyn, och allt sparas automatiskt när du lämnar fältet.

 

Lägg till klass eller grupp

Tänk på att klasser och grupper skapas separat för vår- och hösttermin. Byt först till rätt termin. Klicka på Lägg till klass/grupp under trepricksmenyn:

Se beskrivningar för fälten under bilden.

1) Namn

Namnet kan sättas helt fritt, men måste vara unikt i planen. I bemanningsplanen sorteras klasser och grupper i bokstavsordning inom arbetslagen.

2) Årskurs

Valbart är Åk0-Åk9 och "Ej bunden". Välj "Ej bunden" endast om ingen tid från timplanen skall fördelas till gruppen, t.ex. för en grupp för övriga uppdrag (rastvakt, planering mm). 

Om klassen har elever från flera årskurser, välj den högsta ingående årskursen. 

3) Antal elever

Ange antalet elever i klassen/grupper som heltal.

Endast de elever som anges i klasser kommer summeras i olika uträkningar och nyckeltal. Antal elever i grupp är bara till för er egen information.

För förskoleklass (åk 0) används antal elever för att beräkna hur många tjänster som behövs för förskoleklass. För övriga årskurser är det istället undervisningsbehovet som avgör antalet tjänster. 

Antalet elever i fritidshem anges också på denna sida och används för att beräkna hur många tjänster som behövs för fritidshemmet:

Om ni använder funktionen för Elevintäkter så är det viktigt att antal elever stämmer i samtliga årskurser såväl som för fritidshemmet. 

Tänk på att antalet anges separat för vår och höst.

4) Arbetslag

Välj huvudsakligt arbetslag för klassen/gruppen för terminen (endast ett arbetslag kan anges). Om du inte skapat arbetslag, gör detta innan du lägger till klasser och grupper - se Arbetslag. Det är inte obligatoriskt att använda arbetslag, men rekommenderas för de flesta skolor. 

5) Klass eller grupp

Välj om detta skall vara en klass (standard) eller en grupp (bocka ur bocken i så fall).

Begreppet "grupp" kan betyda olika saker i olika organisationer. I Resursplanering används grupperna primärt för att få rätt elev- och tjänstebehov.  Normalt sett skapar du klasser enligt skolans klassindelning plus en grupp per årskurs där du lägger undervisning med elever från olika klasser, typiskt för språkundervisning. 

För halvklassundervisning behöver du inte skapa grupper, utan använder istället förstärkning i Timplanen för att få rätt tjänstebehov.

Det kan dock vara praktiskt att ha en grupp för övrigt, t.ex. uppdrag som inte är bundna till någon klass eller grupp. Denna grupp är då inte bunden till en årskurs.

Läs mer i artikeln om Grundtimplan.

Ändra och ta bort klass och grupp

Ändra

Se till att du står på rätt termin. Klicka direkt på önskat fält i vyn för den klass/grupp du vill ändra. Följande kan hända när du ändrar egenskaper: 

Namn: Sorteringen i Bemanningsplanen kan påverkas

Årskurs: Den undervisningstid som klassen/gruppen tilldelas kan komma att ändras. Se över detta i Bemanningsplanen.

Antal elever: Olika beräkningar och nyckeltal kan komma att uppdateras.

Arbetslag: Sorteringen i Bemanningsplanen påverkas

Klass eller grupp: Den undervisningstid som klassen/gruppen tilldelas kommer att ändras. Se över detta i Timplan och Bemanningsplanen.

Ta bort

Klicka på soptunnan för den klass/grupp du vill ta bort. Du behöver bekräfta borttagandet. När du tar bort en klass eller grupp försvinner all även all undervisningstid i timplanen samt all fördelad tid i bemanningsplanen som hör till klassen/gruppen, inklusive utlagda uppdrag.