Kommentarer, nyckelordsgrupper och beskrivningsfält
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Kommentarer, nyckelordsgrupper och beskrivningsfält

Periodiserade nyckelordsgrupper

Snabblänkar:

Introduktion

Vad menas med ett periodiserat nyckelord?

Exempel och användning 

Introduktion

I Stratsys är det vanligt att använda sig av nyckelordsgrupper. En nyckelordgrupp är en gruppering av nyckelord som används på objekt för att tagga upp dessa enligt olika typer av kategorier. Att tagga information med nyckelord möjliggör för filtreringar och även sortering av olika slag, så detta kan vara ett bra alternativ om man snabbt vill söka ut viss information eller få med specifikt innehåll till en rapport. 

Exemplet nedan visar nyckelordgruppen Agenda 2030 som används för att tagga upp ens egna målsättning som ligger i linje med något av FN:s 17 globala miljömål. Hur nyckelordsgrupper ställs in kan ni läsa mer om här.

Vad menas med ett periodiserat nyckelord?

Nyckelordsgrupper kan vara periodiserade, en inställning som görs specifikt för varje enskild nyckelordsgrupp. Med periodiserad menas att ett nyckelord anges för noden i varje uppföljningsperiod. På en nod som exempelvis har periodiciteten Tertial, anges alltså ett nyckelord för T1, T2 samt T3 i samband med tillhörande kommentar. Normalt sätter man ett nyckelord på noden när den skapas eller vid ett senare tillfälle via Ändrafönstret ()men om nyckelordet är periodiserat anges det nu istället i Uppföljningsfönstret () och över tid. Hur ni aktiverar periodisering för en nyckelordsgrupp kan ni läsa mer om här.

Exempel och användning

Nyckelordsgruppen Nulägesbedömning är periodiserat. Nyckelordsgruppen är invald till styrmodellen Verksamhetsplan och sedan till styrmodellskolumnen Strategiska aktiviteter. Den består av tre nyckelord som ska sättas vid varje uppföljningsperiod i samband med en kommentar.

Vi har skapat upp en ny aktivitet och eftersom nyckelordet är periodiserat kan vi varken se det vid själva skapandet av noden eller senare i Ändrafönstret(). Först när vi ska börja göra uppföljning på noden kommer vi arbeta med det. Navigerar vi till Uppföljningsfönstret() finner vi nyckelordsgruppen precis ovanför rutan där kommentarerna skrivs in. Vi sätter en bedömning för varje uppföljning, skriver till en kommentar och sparar. 

Tips! Ni kan använda er av nodegenskapen Periodiserad information för styrmodellskolumner där periodiserade nyckelordgrupper är invalda. Med denna påslagen kommer ni se nyckelorden samt eventuell ikon redan i vyn utan att behöva gå in i noden. Läs mer om periodiserad information här.