Kom igång med arbetet i Stratsys

Mitt arbete i Stratsys

Mitt arbete hjälper dig att se vad du behöver göra och ger dig relevant information från systemet och din organisation.

Mitt arbete

Mitt arbete, eller startsidan, är den plats du hamnar på när du loggar in i Stratsys. Den består av tre delar:

1. Att göra-listan till vänster, där dina kommande ansvar och uppgifter från Stratsys produkter, dina Do-boards och åtgärder från Meetings samlas för att göra det enklare för dig att förstå vad du förväntas göra i systemet. Läs mer här: Att göra-lista

2. Dashboarden i mitten, där olika gadgets presenterar intressanta händelser, nyckeltal och data från Stratsys och integrerade system för att du ska få en samlad bild av statusen i din organisation. Läs mer här: Dashboarden

3. Kommunikationsytan till höger, där din organisation kan presentera viktiga länkar, nyheter och hjälpsamma instruktioner som hjälper dig i ditt arbete i Stratsys. Läs mer här: Kommunikationsytan