Måttnoder

Måttanalys

Med måttanalys kan du jämföra samma mått på flera enheter.

För att få aktivera måttanalysen behöver du först lägga till sidan "Måttanalys" i en menyflik i en en befintlig eller ny meny (se  Ändra i meny)

Navigera sedan till din nya menyflik:


Publicerade analyser visar de måttanalyser som du har valt att publicera och därmed synliggöra för alla med tillgång till vyn måttanalys. Administratörer kan kopiera sparade måttanalyser samt avpublicera eller ta bort dem.

Privata analyser visar de måttanalyser som du själv har sparat. Du kan kopiera sparade måttanalyser samt publicera eller ta bort dem.

Alla fullständiga administratörer har rättighet att ändra, avpublicera och ta bort de publicerade analyserna. Användare kan kopiera publicerade analyser - kopiorna hamnar under privata analyser.

De privata analyserna har endast den användare som skapade dem tillgång till.

Skapa (och ändra) Måttanalys

Klicka på Skapa ny analys (eller klicka på en befintlig analys för att ändra den):

Ange ett namn, och sök sedan fram det eller de mått du önskar lägga till i analysen. Sökningen görs på samtliga mått i databasen, om du inte väljer filtertratten - där kan du begränsa sökningen till en viss Styrmodell och kolumn.

Välj sedan vilka enheter du vill inkludera i analysen. Du kan välja enheter fritt, eller basera på aktuell enhet och underliggande nivåer. 

För diagrammet finns sedan en rad inställningar - under X-axel, Serie och Mätpunkt kan du välja mellan Organisation, Mått och Period. Nedan är ett exempel med ett mått, underliggande enheter och tre perioder: 
Ett till exempel visar två mått, utvalda enheter och möjlighet att titta på olika perioder: 
När du är nöjd med inställningarna sparar du din analys. I denna verktygslist kan du även byta vilken analys som visas, kopiera sparade analyser och exportera till bild eller pdf.
 

För att andra användare skall kunna använda din måttanalys behöver du publicera den. Gå tillbaks till menyfliken Måttanalys och välj Publicera - du kan välja vilka enheter analysen skall vara tillgänglig på. Analysen publiceras inte utanför Stratsys i och med detta.

Andra användare kommer då se följande på de nivåer som analysen är publicerad på: