Menyer och produktspecifika funktioner
 1. Manual
 2. Övrig Administration
 3. Menyer och produktspecifika funktioner

Skapa och uppdatera egna emissionsfaktorer

Skapa egna emissionsfaktorer som ett komplement till den publika katalogens faktorer. Dessa blir endast tillgängliga i er organisation.

Behörighetskrav och förutsättningar

Skapa egna faktorer

Uppdatera befintliga faktorer

Ta bort faktorer

Valideringsregler

Bra att veta

Beskrivning

Du kan skapa egna emissionsfaktorer som ett komplement till den publika katalogens faktorer. Dessa blir endast tillgängliga i er organisation och ni ansvarar själva för att uppdatera dessa. 

Behörighetskrav och förutsättningar

Emissionsfaktorkatalogen kräver produktlicens. Se följande artikel för mer information: Katalog för emissionsfaktorer

Administration

Hitta till administrationen: 

Er emissionsfaktorkatalog skall vara upplagd i en menyflik under er produkt, exempelvis:

Om den inte är det, kontakta Stratsys. 

Skapa egna faktorer manuellt

Om det är några enstaka faktorer du vill lägga till kan du lägga till dessa manuellt:

Id-nummer skapas automatiskt då du sparar. Fyll i alla obligatoriska fält och klicka på bocken längst till höger på raden.

Om du har en liknande egenskapad faktor kan du också använda funktionen "Duplicera rad". Uppdatera önskade egenskaper och spara.

Skapa egna faktorer via filimport 

Om du har många egna faktorer du vill lägga till kan du använda filimporten.

Börja med att ladda ner mallen. 

Öppna filen i ett tabellhanteringsprogram - i följande exempel används Excel:

Fyll i dina egna faktorer, en unik faktor per rad, och spara filen.

Du kan behålla exempelraden i filen, eftersom rader med "source = StratsysExampleRow" inte importeras - men se därför till att ta bort/ersätt source ifall du kopierar exempelraden. 

Valideringssteget kommer hjälpa dig att få en korrekt fil. Du kan också se följande avsnitt för mer info: valideringsregler

Välj sedan "Bifoga fil" i samma dialog och leta upp din sparade fil, och sedan "Validera fil".

Om du får valideringsfel kan du hålla muspekaren över "i:et" för att få mer information. Korrigera felen i din fil och spara den igen. Välj sedan "Bakåt" och ladda upp den på nytt: 

När inga valideringsfel återstår, välj "Ladda upp fil" och sedan "Klar".

Uppdatera egna emissionsfaktorer

Uppdatera och ta bort i vyn

Du kan inte lägga till faktorer i vyn, men du kan uppdatera dina egentillagda faktorer. 

Klicka direkt i fältet för att uppdatera raden. Alla värden sparas direkt när du lämnar fältet.

 • Klicka i "Endast egenskapade" för att enklare hitta de faktorer som du själv lagt till
 • Fält med en streckad linje går att uppdatera
 • Vissa fält kräver att ett relaterat fält har ett värde innan det går att editera
 • Ta bort faktorn genom att klicka på trepricksmenyn och sedan "Ta bort faktor"Uppdatera via fil

Du kan också uppdatera faktorer via fil. Ladda först ner dina egna faktorer enligt nedan och följ sedan samma steg som när du skapar nya. 

Det är endast id:t som avgör om en ny faktor skapas eller om en befintlig uppdateras. 

Du kan inte ta bort befintliga faktorer genom filuppladdning, utan detta gör du manuellt i vyn.


Valideringsregler:

Följande regler gäller - nedanstående fält är obligatoriska: 

 • id: Unikt värde, tecken och bokstäver, exempelvis "Custom-1". Mellanslag godkänns inte.
 • scope: "Scope 1", "Scope 2" eller "Scope 3"
 • mainCategory: Valfritt värde, exempelvis "Cars"
 • unit: Valfritt värde, exempelvis "km"
 • value: Numeriskt - siffror och komma eller punkt som decimalavskiljare, exempelvis "1,23" eller "1.23". Maximalt 9 decimaler stödjs.
 • factorType: Valfritt värde, men inte tomt, exempelvis "kg CO2e"
 • year: Fyra siffror, exempelvis "2022"
 • source: Valfritt värde, exempelvis Stratsys Sustainability Catalogue

Övriga fält är valfria och kan lämnas tomma. Om source=StratsysExampleRow kommer raden ignoreras, och inte importeras.

Bra att veta

Det finns endast en emissionsfaktorkatalog per kund. Om ni har flera skarpa databaser i er plattform delar ni på samma katalog i dessa databaser.

På samma sätt har eventuella testdatabaser inte någon egen testkatalog för emissionsfaktorer - det du uppdaterar från en testmiljö blir alltså skarpa ändringar.