Måttnoder

Importera måttdata

Denna importfunktion använder du om du manuellt vill importera datavärden till mått och nyckeltal

Om ni ska läsa in stora mängder data eller vill göra den mer automatiskt rekommenderar vi er att ta kontakt med er kontaktperson på Stratsys för att prata om andra möjligheter.

OBSERVERA! Om filen ni vill läsa in innehåller värden med mer decimaler än vad måttkolumnen tillåter så sparas de inlästa värdena i avrundad form. 

Du hittar funktionen i administrationen under "Måttinställningar":

Funktionen har följande utseende:

Så här gör du:

 1. Välj vilken måttkolumn som de importerade värdena ska läsas in till. Om önskad måttkolumn inte dyker upp så säkerställ att denna inte är inställd som standard i kolumninställningen för måttet (dvs den behöver vara inställd som något annat än standard för att kunna plockas upp ex utfall eller mål). 
 2. Välj källsystemet som tillåter filimport av måttdata och aktivitetskostnader (finns det bara ett kan du hoppa över detta steg).
 3. Välj filen som innehåller de nya datavärdena med hjälp av bläddringsknappen. Om du är osäker på vilket format filen ska ha kan du exportera en exempelfil (klicka på Exempel på importfil) och se hur den ska se ut. Den vara i txt-format, vara tabseparerad och innehålla kolumner för organisation, period, namn på mått och datavärden.

  - För enhet anger du i filen enhetens namn, exakt såsom det är stavat i organisationsträdet i Stratsys.
  - För period behöver du ha ett datum som är i den period du vill läsa in i. Värden med datumet 2021-01-01 kommer att läsas in till januari 2021 (om måttet har månadsperiodicitet), kvartal 2021 (om måttet har kvartalsperiodicitet) eller år 2021 (om måttet har årsperiodicitet). Det spelar ingen roll vilket datum du väljer i perioden, exempelvis 2021-01-25 ger samma utfall som ovan.
  - För mått anger du måttets namn, exakt såsom det är stavat i noden.
  Värdet anges i heltal eller med decimaler, observera att decimalavgränsare är punkt (.)
 4. Klicka på Importera måttdata.
 5. Om någon av måtten saknar koppling i systemet (ex. inte har exakt samma namn i systemet som de har i den uppladdade filen) ser du vilka mått det handlar om och får möjlighet att peka på dem och sen söka fram måttet i systemet som måttet i txt-filen ska kopplas mot.
 6. Saknas kopplingar för enheter får du sen möjlighet att även mappa upp dessa på liknande sätt.
 7. Klicka sen på Fortsätt och se att importen lyckats.

Om det saknas ett källsystem för import av måttdata
För att det ska vara möjligt att importera måttdata manuellt via denna funktionalitet behöver det finnas ett källsystem förberett. Saknas det navigerar du till administrationen och "Källsystem och externa koder". Du trycker på Lägg till längst ner, ger källsystemet ett lämpligt namn (ex. "Import av måttdata (Excel)") och klickar på Spara & nästa. I nästa steg lägger du till integrationen Filimport måttdata och aktivitetskostnader och klickar på Spara.


När detta är klart återgår du till Importera måttdata och genomför själva importen.

Fel vid inläsning

Vid en generell inläsning av måttdata till ett mått är ett av kraven att måttets namn måste vara unikt. Dvs har du en nod i Stratsys som heter "Nod A" så får det inte finnas någon annan oberoende nod vid exakt samma namn, då kommer inläsningen inte tillåtas och visa felmeddelandet undertill.

Lösning A: Se över om du har en nod vid samma namn, ta hjälp av styrmodellen bruttolistan för alla mått och slå på fritextsökning i filtertratten.

Lösning B: Det går att läsa in data till ett mått som inte har unikt namn, men då måste en extern kod anges i fältet för integrationen vilket du läser in data ifrån, exempelvis Qlik, 2c8 etc. Navigera dig till din nod, öppna ändrafönstret och gå till fliken Inställningar. Längst ner trycker du på Extern kod.

I fältet som tillhör ditt källsystem anger du nodens namn. Spara.

När namnet är angivet som extern kod för ditt källsystem kommer systemet tolka det som att inläsning av måttdata ska göras till denna nod, så kommer importen ske korrekt.