Budget

Hur hanterar jag personal som är ledig delar av terminen?

Använd lönedatum eller gör justeringar av kostanden i budgeten.

Så här kan du hantera ekonomin runt personal som är lediga delar av eller hela terminen: 

Arbetar ej hel termin: Om personalen arbetar t.ex. hela VT men inte alls under HT, så fördelar du denna på 0% under hösten, alternativt på 100% i en kostnadsfri Kostnadsfördelningsgrupp - se hur du skapar sådana här: https://www.stratsys.com/sv/produktblogg/produktuppdateringar-juni2019-edtech

Om personen startar mitt i terminen, t.ex. den 15 oktober sätter du personens startlön till detta datum. Kostnad kommer då endast dras från och med detta datum. Se hur du redigerar personal här.

Om personen avslutar sin anställning mitt i terminen kan du sätta en lön på 0 kronor från och med slutdatum för att justera avvikande kostnad. Se hur du redigerar personal här.

Om en person är borta t.ex. en månad mitt i terminen kan du göra en justering i personalbudgeten på en månadslön; eller sätta en slutlön och en ny startlön enligt ovan.

Om du tar in en vikarie under personens frånvaro är det kanske ingen större idé att göra en justering om man beräknar att vikariens kostnad motsvarar ordinarie personals lön.

Om personen är tjänstledig t.ex. 20% under hela terminen, se istället denna artikel: Hur hanterar jag föräldraledig och tjänstledig personal?