Budget

Hur hanterar jag föräldraledig och tjänstledig personal?

Fördela personalen i en kostnadsfördelningsgrupp med kategorin "kostnadsfri".

Personal som inte arbetar på din skola hela sin tjänstgöringsgrad kan du fördela i kostnadsfördelningsgrupper med kategorin "kostnadsfri". Personal fördelad i dessa grupper medför ingen kostnad i budgeten.

Du kan skapa valfria kostnadsfördelningsgrupper för att sortera in dessa, t.ex. "Tjänstledig" och "Uthyrd till annan skola".

Detta sätt passar bra om din personal är frånvarande en viss procent under hela terminen. Om personalen är frånvarande helt under en del av terminen, se istället Hur hanterar jag personal som är ledig delar av terminen?

Se på filmklippet i följande blogginlägg för mer information:

https://www.stratsys.com/sv/produktblogg/produktuppdateringar-juni2019-edtech