Allmänna frågor

Hur hänger egentligen Styrmodeller, Vyer och Rapporter ihop i Stratsys?

Har det hänt att du har sett information i en vy i Stratsys, men att samma information sedan saknas i rapporten? I denna artikel försöker vi förklara varför det kan bli så!

Centralt i systemet är det som vi på Stratsys kallar styrmodellerna. Hos er kan dessa benämnas som "SOSFS", "Interkontroll", "Verksamhetsplan" eller liknande.

Styrmodellerna är nedbrutna för att passa just er arbetsprocess till styrmodellskolumner, till vilka noder sedan läggs - det är noderna som bär informationen ni sedan ser i vyer och rapporter.

 

Genom vyerna kan information från styrmodellerna visas upp på olika sätt så att det på bästa sätt passar den som är mottagare för informationen. Vyerna används både för att visa information och för att lägga till och ändra information i respektive styrmodell.

Vilken information som visas i respektive vy bestäms dels av de nodegenskaper som anges för varje styrmodellskolumn för vyn samt inställningar för olika filter.

Rapporter är ett annat visningsläge för informationen. Även rapporter har nodegenskaper per kolumn och filterinställningar vilket styr informationen som visas. Informationen från en styrmodell hämtas här in via rapportdelar där man anger vilken styrmodell och styrmodellskolumn som information skall hämtas från.

Både vyer och rapporter hämtar alltså information från samma ställe, men eftersom de har separata nodegenskaps- och filterinställningar kan den information som visas skilja sig väsentligt.

Om man vill ha samma information i en rapport som i en viss vy, så finns det möjlighet att kopiera nodegenskaps- och filterinställningar från en viss vy till en rapportdel, men efter kopieringen finns det ingen koppling mellan rapporten och vyn längre.  Ändras filtret i vyn senare, påverkar detta inte rapportdelen - därav den streckade linjen mellan vyer och rapportdelar.

Det går att skapa upp rapporter utan att använda rapportdelar som hämtar information från styrmodellerna. Dessa innehåller då manuellt tillagda textfält och tabeller. Därav finner vi även här en streckad linje mellan styrmodeller och rapporter.