Introduktion för dig som användare

Hjälpmedel i vyn

I samtliga vyer finns det en samling av hjälpfunktioner att tillgå som kan stötta er i det dagliga arbetet i Stratsys. Filtrering, vy-inställningar samt nodegenskaper är de mest centrala delarna som har en inverkan på vad ni ser i en vy.

Verktygsfältet

Det tillfälliga filtret hittar du i verktygsfältet. Verktygsfältet hittar du längst till höger i varje vy och det följer med när du scrollar ner på sidan. Ikonerna för ändra- och rapporterafönster är antingen fast placerade i vyn eller så dyker dom upp när du för muspekaren över en nod.

Verktygsfält för vyer kan se annorlunda ut beroende på behörighet. I verktygsfältet finns möjlighet att öppna byggläge, filtrera, justera inställningar samt exportera vy till PDF eller Excel.

Ikon för att öppna Uppföljningsvyn

Ikon för att öppna Ändrafönstret

Filter

Efter att en vy har skapats, går det att via en funktion som kallas filter välja vilka kolumner, vilken period, egenskaper mm. som ska synas i vyn. Ett filter ställs in stegvis per vy, först väljer man vilka filterinställningar som ska finnas för vyn (vad man ska kunna filtrera på) och därefter kan man göra ett standardfilter (låst filtrering). Man kan som användare även göra tillfälliga filtreringar i vyn styrt av de val administratören gjort i filterinställningarna.

När man har valt vilka kolumner från styrmodellen som ska vara synliga i vyn, kan man även styra att olika enhetsgrupper ska få se olika vyer. Anledningen till det är att det kan bli trångt i vyn att visa alla kolumner hela tiden, då kan man styra så att till exempel aktiviteter inte syns på Kommunfullmäktigenivån (KF arbetar exempelvis sällan med aktiviteter). Vad man gör då är att skapa enhetsgrupper med egna filter av vyn. Vanligast är att man skapar en grupp per organisationsnivå.