Kom igång med arbetet i Stratsys

Filter och hjälptexter i vyer

I samtliga vyer finns det filter, och i många vyer även hjälptexter som beskriver vad du förväntas göra i vyn.

Tips: Känner du inte igen dig i bilderna? Kanske arbetar du då i vår nya vytyp. Se istället följande artikel: Nya vytypen

Verktygsfältet

Verktygsfältet hittar du längst till höger i varje vy och det följer med när du scrollar ner på sidan. Här kan du öppna hjälptexten (1), filtrera vyn via "tratten" (2) och exportera vyn till olika format (3). Om du vill ha en fast länk till vyn så hittar du också en bra länkreferens här (4). 

Verktygsfält kan innehålla fler komponenter om du har högre behörighet.

Ikonerna för ändra- och rapporterafönster ser du oftast direkt i vyn, eller så dyker dom upp när du håller muspekaren över en nod: 

Ikon för att öppna Uppföljningsvyn

Ikon för att öppna Ändrafönstret

Filter

Via filtret kan du vad som skall synas i vyn.

Olika vyer kan ha olika möjligheter till filtrering. Dessa ställs in av din administratör, via filterinställningar i bakgrunden. 

Ofta har vyn ett grundfilter när du öppnar vyn, kallat standardfilter. Du som användare kan utifrån detta själv filtrera vyn från filtertratten. Läs mer om hur du filtrerar vyn här.