Hendelseshistorikk

Händelsehistorik
Hendelsesloggen lar deg se og søke på alt som har skjedd i databasen, kan du til og med i noen tilfeller når noder er slettet ved et uhell, tilbakestille dem via Angre til høyre for hendelsesbeskrivelsen.

Du kan søke etter informasjon fra hendelsesloggen ved å angi følgende informasjon:

Dato -Angir tidsvinduet der du vil søke etter hendelser.
Enheter -Velg enhetene du vil ha med i søket.
Inkluder underliggende enheter -Klikk i dette valget for å inkludere de underliggende enhetene til enheten (e) du har valgt ovenfor.
Brukere -Velg brukeren (e) du vil ta med i søket.
Styrmodell -lar deg velge kontroll modell som informasjonen bør søkes.
Kolonner -Hvis du har valgt en kontroll modell i trinnet før, kan du også definere søket ved å velge hvilke kontroll modell Kol onner fra dette som skal tas med i søket.
Återställ -Sletter de valgte søkeinnstillingeneAngre mål/mål/aktivitets sletting
Hvis du ved et uhell har slettet et mål/mål/aktivitet, kan det søkes i hendelsesloggen og her via Ångraikonen Bak hendelsen er gjenopprettet. Dette er mulig i mange tilfeller, men hvis du ville finne en sak der det ikke er mulig kan du kontakte Stratsys støtte for mer hjelp.

Hvis du velger å angre en slettet node, vil den bli tilbakestilt, og en blå boks indikerer at hendelsen Ångrad, kan du også velge å se mer eller mindre informasjon om hendelsen via Vis/Skjul detaljer.

 
Angre massesletting av fullførte oppgaver
Det er også mulig å gjenopprette aktiviteter slettet via administrasjon/aktivitet innstillinger/ Fjerning På samme måte.
 
Den filtrerte hendelsen (det var bare én fullført aktivitet i den valgte kontroll modell Kol onnen)
 
Etter at oppgavene i kontroll modellen er gjenopprettet