Startsidan "Mitt arbete" & Dashboards

Gadget för Årshjul

Åskådliggör din organisations verksamhetsår genom ett levande årshjul på er startsida.

Denna artikel handlar om denna specifika gadget. Läs om hur du lägger till och administrerar gadgets på dashboarden här.

Gadgeten visar årshjul som baseras på egna händelser på ett interaktivt sätt, som du själv lägger till. Du kan välja att visa de årshjul som har skapats i Årshjulsadministrationen av din administratör. Läs om hur du skapar och administrerar årshjulen här.

Skapa en årshjulsgadget

Börja med att välja vilket eller vilka årshjul du vill visa. Du kan visualisera upp till tre unika årshjul i samma gadget. Välj bland tillgängliga årshjul i listan och lägg till dem i gadgeten genom att trycka på plus-tecknet bredvid listan:

Om du vill byta namn eller ändra storlek på gadgeten så gör du det under fliken Inställningar.

Spara sedan för att visa Årshjulet på dashboarden.

Årshjulsgadget för årshjul baserat på vy

Om du även ser denna symbol så har din organisation sedan tidigare använt årshjul av den äldre typen, som är vybaserade. 

I denna gadget kan du synliggöra ett sådant vybaserat årshjul - välj årshjulet du vill visualisera och tryck på plustecknet och spara för att lägga till det som en gadget. 

Det går inte att blanda den nya och gamla typen av årshjul i samma gadget. Det går inte heller att editera händelser i denna typ av årshjul via gadgeten - det gör du istället i vyn som årshjulet baserar sig på. 

Vi rekommenderar den nya typen av årshjul för alla nya implementationer. 

Olika visningslägen

Gadgeten har tre visningslägen som alla användare kan växla mellan på sin dashboard - visningsläget ändras endast för den användare som ändrar.

Vilka visningslägen som går att välja mellan varierar med vilken storlek gadgeten har fått.

Storlek: Liten

I denna storlek kan du visa årshjulet som ett Årshjul eller som en Lista. Du kan också byta visningsår.

Storlek: Mellan och Stor

Förutom att kunna byta år (1) kan du också visa årshjulet som årshjul och lista samtidigt (2), välja vilka årshjul du vill se (3) samt välja kategorier (4)

Lägg till händelser direkt i gadgeten

Både användare och administratörer kan lägga till händelser i årshjulet direkt från gadgeten från tre-pricks-menyn:

Om du är användare, kan du bara lägga till händelser på din egen huvudenhet, men du kan fördela ner händelser till underliggande enheter därifrån. 

Om flera årshjul visas får du först välja vilket årshjul du vill placera händelsen i. Efter det så fyller du i uppgifter om händelsen i dialogen.

Om du väljer "upprepa årligen" kommer händelsen skapas automatiskt för kommande år. 

Välj en lämplig kategori och vilka enheter som skall se händelsen; se bilder nedan.

Du kan också bifoga underlag i form av filer eller länkar till webb-sidor. Administratörer kan även länka till vyer.

Här fördelar du ner händelsen till dina underliggande enheter:

Ta bort och editera händelser direkt i gadgeten

I List-delen hittar du möjlighet att editera och ta bort händelser om du klickar på händelsen: