Checklistor med FORMs

Checklistor - Skapa åtgärder och risker

Du har väl inte missat att vi tagit fram FORMS som en vidareutveckling av Checklistor.

1. Stöd för åtgärder och Risker

2. Skapa åtgärder för medarbetare med light-licens (ombud)

 

Stöd för att skapa åtgärder och risker för checklista

För att användare skall kunna skapa åtgärder och risker i samband med att en checklista besvaras behöver det ställas in vilken styrmodellskolumn som dessa ska hamna i.

Detta gör du som administratör längst ned i styrmodellsinställningarna för den aktuella produkten under rubriken "Formsinställningar":

Du kan välja kolumn för antingen risk eller åtgärd, eller båda två.

Om du inte väljer kolumn för risk eller åtgärd kommer alternativet för att "Inkludera möjlighet att lägga till åtgärder/risker" inte ges vid skapandet av en checklista, och därmed inte heller vid själva besvarandet av frågorna. 

Skapa åtgärder för medarbetare med light-licens (ombud)  

De användare som har fullständig licens i Stratsys kan skapa åtgärder när de besvarar FORMs-checklistor, men det finns också möjlighet att sätta upp systemet så att användare med en lägre licensnivå kan skapa åtgärdsförslag. Här beskrivs hur du sätter upp systemet för att få det att fungera.

Med nedanstående uppsättning får då användare med fullständig licens, user-licens, svara på frågor och skapa åtgärder med namn, ansvar och start- och slutdatum.

Användare med light-licens (nedan kallat "ombud") får svara på frågor och skapa åtgärdsförslag med enbart namn. Ansvar och datum för åtgärderna får då senare anges av en användare med user-licens.

1) Konfigurera ansvarsroll

Konfigurera först ansvarsrollen - du ser vilken ansvarsroll det gäller under FORMs-inställningar i styrmodellsinställningarna:

Den ansvarsroll som knyts till åtgärdskolumnen skall ha inställningen "Särskild rapporteringsbehörighet krävs" aktiverad:

2) Konfigurera behörighetsgrupper

Konfigurera sedan två behörighetsgrupper, en för användarna med user-licens och en för ombuden med light-licens.

Notera: Behörighetsgrupper med light-licens kan bara administreras av Stratsys - kontakta er kundansvarige för att få hjälp.

Behörighetsgruppen för användarna skall ha inställningen "Särskild rapporteringsbehörighet" aktiverad.

De användare som ingår i denna grupp kommer att kunna skapa åtgärder på detta sätt i Forms:


Ombuden skall ha en separat behörighetsgrupp där inställningen "Särskild rapporteringsbehörighet" inte är aktiverad, och användare som tillhör denna grupp kommer att kunna skapa åtgärdsförslag på detta sätt i Forms: