1. Håndbok
  2. Innstillinger for noder
  3. Felles innstillinger for alle nodetyper

Beskrivelsesfelt

Velg Kol onne beskrivelsesfelt

Opprett et nytt beskrivelsesfelt

Endre og slette et beskrivelsesfelt

Et beskrivelsesfelt brukes til å forklare brukerne hvordan det skal bruke andre kolonner for kontroll modell. Dette kan være en forklaring på hvordan det er ment at Formål Bør brukes i en spesiell tekstspalte, eller hvilke aspekter du anser som viktigst når du måler en målings metode. Du kan bruke samme beskrivelsesfelt i nodene til én eller flere kontroll modell Kol onner.

Følgende eksempel viser Ändrafönstret I en måttnod som har tre ulike beskrivelsesfelt: Formål, Målvärde Og Test metode og rutine. Beskrivelses feltene vises i en blå hjelpe boks når brukeren peker på et beskrivelsesfelt og deretter klikker Spørsmålstegn.

I Rapporterafönstret Viser ikke de generelle hjelpetekstene for et beskrivelsesfelt, men bare tekstene som er skrevet for hver node. Se eksempelet nedenfor.

Velg Kol onne beskrivelsesfelt

Under listen over beskrivelsesfelt finner du alternativet Velg Kol onne beskrivelsesfelt. Klikk der for å åpne et vindu der du kan angi nøyaktig hvilke beskrivelsesfelt som skal vises i alle noder i en bestemt kolonne for kontroll modell. Start ved å velge kontroll modellen i Dropdownlistan og deretter Skiftenøkkel I kolonnen du vil endre beskrivelsesfeltet for.

Det vises en liste over alle tilgjengelige beskrivelsesfelt i Tilgjengelig. Du velger ett eller flere beskrivelsesfelt i listen og flytter dem til Valgte Ved å klikke på pilene som vises i eksempel bildet til høyre. Du kan også flytte en beskrivelse om gangen med Dobbeltklikk.
 
Endre rekkefølgen på beskrivelsesfeltet
Det er også her du går hvis du vil at beskrivelses feltene skal vises i en annen rekkefølge i endrings modus. Velg Beskrivelse-feltet i listen til høyre, og endre rekkefølgen med piltastene. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan beskrivelses feltene plasseres hvis de har rekkefølgen som vises i bildet ovenfor.

Opprett et nytt beskrivelsesfelt

Hvis du vil opprette et nytt beskrivelsesfelt, begynner du med å sette opp navn felt på siden Beskrivningsfält. Siden Legg til beskrivelsesfelt vises, og skriver deretter inn navnet på det nye tekstfeltet og eventuell hjelp. Hjelpeteksten vises i Endre Og Rapporterafönstret via den blå Spørsmålstegn Som vises når du holder musepekeren over et beskrivelsesfelt. Klikk på knappen Skyte For å lagre tekstfeltet.

Du kan også velge om feltet Beskrivelse skal være obligatorisk, dette kan være nyttig hvis beskrivelsesfeltet ofte mangler for å fylles ut, som da gir ingen sparautan å ha fylt ut feltet Beskrivelse.

Deretter gå videre til Velg Kol onne beskrivelsesfelt For å kunne velge hvor du vil vise det nye beskrivelsesfeltet i verktøyet.

Endre et beskrivelsesfelt

For kolonnene navn og beskrivelse kan du stille inn tekst direkte i teksten og redigere den. For kolonnen "synlig for noder i disse kolonnene", blar du til bunnen og klikker Velg Kol onne beskrivelsesfelt, for den obligatoriske kolonnen, velger/avmerker ved å klikke haken. Hvis du vil lagre endringene, klikker du lagre nederst i høyre hjørne.

Slette et beskrivelsesfelt

Hvis du sletter et beskrivelsesfelt, kan det bety to forskjellige ting. Du kan enten skjule Beskrivelse-feltet i noder som tilhører en spesiell kontroll modell kolonne, eller du vil slette hele Beskrivelse-feltet og beskrivelsesteksten på alle steder på verktøylinjen der den er brukt.

Obs! Det er ikke mulig å angre slettingen av et beskrivelsesfelt, så snakk med din konsulent hvis du føler deg usikker på hvordan du vil at slettingen skal gå til og påvirke systemet.

Skjule et beskrivelsesfelt på alle nodene i en kolonne i kontroll modell
Er Velg Kol onne beskrivelsesfelt.

Obs! Hvis du velger ikke å vise et beskrivelsesfelt i en kolonne for kontroll modell, og deretter ombestemmer deg og legger det til på nytt, vil du gjenopprette de tidligere beskrivelsene i gjeldende noder.

Slette et helt beskrivelsesfelt
Klikk på Papirkurv-ikonet lengst til høyre o Beskrivelse-feltet. Husk at Beskrivelse-feltet og alle beskrivelsene som er lagt til i de ulike nodene som brukte dette beskrivelsesfeltet, vil bli slettet. Hvis dette er det du ønsker, klikker du papirkurven, og deretter blar du nedover og lagrer.