Nya vytyper

Arbeta i planeringsversionen i nya vytypen

Skapa, ändra och ta bort objekt i planeringsversionen. Koppla om objekt som skall sparas.

När planeringsversionen är aktiverad och tillgängliggjord för arbete, kan ni börja planera nästa års arbete i nya vyn. 

Tips: Vill du veta mer om vad planeringsversion innebär? Läs här: 

Planeringsversion och versionshantering

Vi går i denna artikel igenom de vanligaste arbetsmomenten vid arbete i planeringsversion med utgångspunkt i den nya vytypen och ändrafönstret. 

Byt mellan versionerna

Lägg till objekt i planeringen

Ändra ett objekt i planeringen (bryt samband)

Markera för borttagning och ta bort objekt

Markera för borttagning

Ångra markering för borttagning

Filtrera bort objekt som är markerade för borttagning

Ta bort objekt i planeringsversionen

Koppla om objekt som skall sparas

Byt mellan versionerna

Du byter vanligen version med versionsväljaren som du hittar till höger om organisationsväljaren (1). Klicka på aktuell version (här 2023) eller planeringsversionen (här 2024) för att byta.

Ibland byts versionen dock automatiskt åt dig när du väljer en meny. Du kan se på den lila  indikationen till vänster att du nu befinner dig i planeringsversionen (2).

När du öppnar ett objekt ser du också i objektfönstret att du nu är i planeringen och arbetar (3).

Lägg till objekt i planeringen

Om du vill lägga till mål, mått, aktiviteter eller andra objekt som bara gäller det nya året gör du detta i planeringsversionen.

Objekt som skapas i planeringen kommer inte gå att hitta i aktuell version, men kommer automatiskt följa med framåt. Man kan se det som att ett objekt startar i en viss version, och sedan följer med genom versionerna tills de tas bort. 

Du skapar nya objekt i planeringsversionen på samma sätt som i aktuell version: Skapa nya objekt.

Du får en indikation på att du är i planeringsversionen när du skapar ditt objekt. 

När ditt objekt är tillagt, så indikeras det med ett häftstift både i vyn och i objektfönstret att detta objekt är tillagt i planeringsversionen. 

Ändra ett objekt i planeringen (bryt samband)

När du vill ändra ett befintligt objekt för att få det att stämma bättre med planeringen för det nya året, så behöver du först bryta sambandet för objektet.

Detta innebär att vissa egenskaper hos objektet kommer skilja sig mellan versionerna, exempelvis namn och beskrivningar (1), medan andra egenskaper fortsätter att följa med genom versionerna, som exempelvis kommentarer och måttdata (2).

Läs mer här: Ändra objekt i planeringsversion

För att ändra ett objekt i planeringen, klicka på objektet. Välj sedan "Bryt sambandet till...".

Godkänn sedan i konfirmationsdialogen. Losskopplingen går inte att ångra, men vanligtvis innebär det inget problem att ha kopplat loss en objekt av misstag.

Tips: Om ändringen skall gälla även i aktuell version, byt då till den versionen och utför ändringen där - då behöver du inte bryta sambandet.

Efter losskopplingen kan du göra önskade ändringar i ditt objekt. Objektet markeras både i vyn och i objektfönstret med en häftstiftsikon att det nu har ett brutet samband till aktuell version.

Vad händer i aktuell version när sambandet bryts?

När du öppnar samma objekt i den aktuella versionen får du även där en indikation på att sambandet är brutet, men först när du öppnar objektet för att ändra det.

Om du exempelvis byter namn eller beskrivning på ett sådant objekt, följer detta inte med till planeringsversionen. Om du även vill ha ändringen i planeringen, får du byta version och ändra även där.

Markera för borttagning och ta bort objekt

Objekt som ni inte längre önskar arbeta med nästa år kan ni ta bort i planeringsversionen. Du kan antingen markera objektet för borttagning, eller ta bort det direkt. 

När du markerar för borttagning får objektet, här "Objekt A", en annan färg i planeringsversionen och försvinner först vid versionshanteringen.

När du tar bort, så försvinner objektet, även här "Objekt A", direkt från planeringen, men finns kvar i aktuell version.

Markera för borttagning

När du markerar ett objekt för borttagning, blir detta objekt och de objekt som är kopplade till objektet markerade med en avvikande rosa färg.

I exemplet nedan har Fokusområdet längst till vänster markerats för borttagning, och de kopplade objekten till höger blir då indirekt markerade för borttagning.

Objekt som är markerade för borttagning finns kvar tills versionshanteringen sker, och fram till dess går det också att ångra markeringen.

Fördelen är att användare kan få syn på objekt som kommer tas bort, som kanske ändå skall sparas. Dessa kan de då koppla om till ett annat objekt som inte tas bort innan versionshanteringen, eller ångra markeringen. 

Du markerar för borttagning genom att öppna objektet för editering och välja "Markera för borttagning" (1).

Granska följderna i bekräftelsedialogen (2) och bekräfta sedan markeringen (3).

Ångra markering för borttagning

Du ångrar markering för borttagning i ändradialogen. Samtliga objekt kopplade till höger avmarkeras då också.

Om det gäller ett underliggande objekt som är indirekt markerat för borttagning, så kan du antingen:

- Hitta det objekt som orsakar den indirekta borttagningen och ångra borttagningen där, eller

- Koppla om detta objekt till ett som inte är markerat för borttagning. 

Du kan se vilket objekt som orsakar markeringen för borttagning i objektfönstret: 

Filtrera bort objekt som är markerade för borttagning

I planeringsfunktionen har du möjlighet att filtrera bort objekt som är markerade för borttagning för att få en renare vy, där endast objekt som ni vill arbeta vidare med kommande år visas. 

Välj filtret "Dölj markerade för borttagning" i "Lägg till filter":

Resultatet visas i bilden nedan. Du kan när som helst ta fram de markerade objekten igen, genom att ta bort filtret. 

Ta bort objekt i planeringsversionen

Om du vill ta bort ett objekt direkt, så gör du det från trepricksmenyn på samma sätt som i aktuell version. Om objektet redan har brutit samband, eller bara finns i planeringsversionen kan du ta bort det direkt - granska följderna och bekräfta. Objektet/kopplade objekt tas bara bort i planeringsversionen. 

Om objektet också finns i aktuell version, behöver du först bryta sambandet. "Ta bort objekt" är då utgråat. 

Om du vill ta bort objektet även i aktuell version, byt då först version och ta bort det där istället. 

Koppla om objekt som skall sparas

När objekt har blivit markerade för borttagning, men man vill spara vissa kopplade objekt, så kan man koppla om dessa till en objekt som kommer vara kvar. 

Se kopplingar i artikeln om nya objektfönstret.