Aktivitetsnoder

En aktivitetsnod defineres ofte som en planlagt spesial innsats for å forbedre ytelsen til målet (tekstnode). En oppgave i Stratsys er noe som bør utføres over en tidsperiode med en definert start-og sluttdato. Aktiviteter er gitt status som viser hvordan arbeidet med dem fortsetter. Lukkede aktiviteter blir ofte filtrert ut av en visning.

I tillegg til tidsperioden for aktiviteten kan det også angis noen post datoer. På sluttdatoen og avstemmingsdatoen kan lederne motta påminnelser fra systemet. En måte å fremheve aktiviteter tidsperioder er å vise dem i en ganttvy.

Vanlige navn på kolonner som inneholder aktivitetsnoder, er prosjekter, handlinger, handlingsplaner, tildelinger og strategiske aktiviteter.

Legge til en ny Aktivitetsnod

Noen visninger er utformet for planlegging. I disse, avhengig av system rettighetene, kan du kanskje legge til nye aktiviteter. Dette kan være utformet på to forskjellige måter. Enten ved å vise koblinger i kolonner du har rett til å legge til nye aktiviteter direkte i visningen I eller ved å aktivere en byggvy med dette ikonet Funnet på verktøylinjen på høyre kant av betrakteren.

I Build-visningen klikker du Legg til < kolonnenavn > Under den kolonnen, og på linjen der du vil at den nye Aktivitetsnoden skal plasseres. Når du har klikket Legg til < kolonnenavn >, Åpner en veiviser som består av to trinn De generelle Og Enheter.

Endre en Aktivitetsnod

Hvis du vil åpne endrings ruten for en oppgave, holder du pekeren over aktiviteten i målstyringen og klikker skiftnyckelsikonen.

Endringsvinduet består av tre kategorier: De generelle, Kontakter Og Enheter

Hvis du er inne en hemsko og dropmeny, det letteste vei er å endre likheten inne det hemsko og miste utsikt.

Fjern tekstnode/Måttnod/Aktivitetsnod

Klikk Rediger-ikonet

Klikk på knappen Fjerne Nederst i venstre hjørne av noden.

Hvis det ikke er noe knyttet til noden på enheten du befinner deg i, eller de underliggende enhetene, åpnes en boks der du kan velge om du vil oppheve eller fjerne noden fra alle kontroll modeller. Hvis du ønsker å fjerne Måttnoden/Aktivitetsnoden fra styre modell, men med mulighet for å kunne velge det på et senere tidspunkt, velger å fjerne forbindelsen ellers kan du fjerne Måttnoden/Aktivitetsnoden permanet ved å fjerne den fra alle kontroll modeller . Deretter bekrefter du slettingen ved å klikke Bekrefte.

Obs! Hvis det er andre noder knyttet til noden du prøver å slette, slettes også alle som er tilknyttet noden.

Når du klikker knappen Fjerne Og det finnes tilkoblinger i andre kontroll modeller på noden du fjerner, står du overfor en tabell med kolonnene Styrmodell, Noder og koblinger som skal fjernes.

I kolonnen Styrmodell Se hvilke kontroll modeller noden er oppført i.

I kolonnen noder som skal slettes Du vil se hvor mange noder som er tilknyttet noden som skal slettes (disse nodene fjernes også).

I kolonnen noder der en kobling er fjernet, vil du se hvor mange noder som er knyttet til noden som også vil bli påvirket (disse tilkoblingene vil også bli tatt

Klikk på knappen Bekrefte

I-delen händelsehistorik Gjør at du kan lære mer om hvilken informasjon som lagres ved sletting, i tillegg til muligheten til å gjenopprette slettede noder i gjeldende versjon.