E-postinnstillinger

Lar deg konfigurere innstillinger for automatiske e-postmeldinger fra systemet. Administrasjonssiden inneholder fire hovedområder:

Kategori: generelt

Her kan du velge å lukke (og aktivere) all utgående e-post. Du kan også velge å omdirigere all utgående e-post til én eller flere adresser du skriver selv (skille med komma). Hensikten med å omdirigere alle utgående e-post kan være å teste ut de andre innstillingene knyttet til e-post.

Tillat sending av e-post med påloggingsinformasjon
E-post med påloggingsinformasjon bør gå ut til brukere som nylig er lagt til og passordendringer.

Standardavsändare
Her angir du navn og at E-postadressen Som brukes som standard avsender i all e-post fra systemet. Standardinnstillingen er vanligvis navn: Stratsys og E-postadresse: noreply@stratsys.se.

Koble til systemet i utgående e-postmeldinger
Engel Länktitel Og Länkadress (URL) Å bli inkludert i all e-post sendt i systemet. Skriv inn adressen til systemet login siden slik at brukeren som får en e-post kan navigere til systemet mye raskere!

Mottakerne av forslagene fra forslags boksen
Her kan du angi adressen du vil sende forslag fra, i forslag-boksen. Forslags boksen er plassert nederst på startskjermbildet.Mottakere av meldinger fra feilsiden (Hvis du vil ha hjelp)
Angir mottakeradressen for feilmeldinger. Adressen skal være title = "mailto:support@stratsys.se" href = "mailto:support@stratsys.se" target = "_ blank" rel = "ekstern nofollow noopener" >Support@stratsys.se.

Tab: påminnelser

Her kan du aktivere automatiske e-postpåminnelser før og etter tidsfrister for mål, mål, aktiviteter, aktivitetens post dato og datanoder. Du kan angi følgende:

  1. Hvor mange dager før fristen for å sende påminnelser.
  2. Hvis purringer skal utløpe daglig før en tidsfrist.
  3. Antall dager etter en frist som daglige påminnelser om e-post skal utløpe.

For tiltak og aktiviteter du kan også velge å sende en påminnelse for kommentarer, e-posten følger innstillingene du gjør for Påmminelse for fristen.

4. Også sende påminnelser for kommentering.

Hvis du har savnet kommenterer for en periode, vil du ikke få en ny påminnelse for neste periode.

Ex: en oppgave med Stratdatum 2016-06-01 og sluttdato 2018-12-31
Vi losset at dagens dato er 2016-10-31
Vi har satt periodisitet i måneden for oppgaven kolonnen og ansvar rolle sier at vi bør både kommentere og rapportere status. Vi har også en rapporterings tabellfilter som sier Mail skal sendes for aktiviteter.

Påminnelses innstillingene angis som vist nedenfor

Dette betyr at det ikke vil bli sendt en påminnelse fordi kommentaren for juni er mer enn 30 dager forsinket (vi antar vi har rapportering ikke senere enn 15 dager etter slutten av perioden.) Hvis det ikke skrives inn en kommentar på aktiviteten, blir den første påminnelsen sendt først 2018-12-01, og deretter bruker du den endelige rapporteringen av oppgaven.

Forutsatt at du har valgt å aktivere utgående e-post (under kategorien De generelle), vil påminnelser bli sendt til brukere som er ansvarlige for mål/mål/aktivitet.

Mål, tiltak og aktiviteter kan forbli forsinket på brukerens hjemmeside etter fristen har bestått og påminnelse e-post kan sendes ut for å minne reporteren av rapporteringen (i tidligere versjoner, noder ble aldri etterlatt som forfalt for kommentering Umiddelbart etter fristen). Nodene blir værende som forfalte for brukere med ansvar-rollen er satt til kommentar på noden. Disse innstillingene utføres under Ansvarsroller.

Forhåndsvise e-postmeldinger uten å sende dem
Det er mulig å forhåndsvise påminnelser som blir sendt ut. Klikk på knappen Kjøre, genereres det en tabell med brukerne som skal motta e-post, på det gjeldende tidspunktet. Det kan ta litt tid før innholdet genereres.

Obs! Hvis en bruker er ansvarlig for flere tiltak eller aktiviteter på en bestemt tidsfrist, blir disse påminnelsene automatisk samlet sammen i den samme e-postpåminnelsen.

Flik: Aviseringar

De generelle
Send e-post når automatisk kopi av rapport
Dette gjelder alle rapporter som kopieres automatisk.

Obs! De som mottar e-post ved automatisk kopiering av en rapport, er brukere som oppfyller følgende 2 krav:

1. brukere som er autorisert til å administrere "felles mal", lese rapportmalen.
2. brukere som har hoved tillatelse eller Extrabehörighet i rapportens administrasjons enhet, kan du lese enheten som rapporten ble opprettet på.

Send e-post ved den ekstra ansvar rollen
Når en leder legges til i en tekstnode, Måttnod eller Aktivitetsnod i kolonnene for kontroll modell som du har kontrollert for, sendes det en e-postmelding til brukeren.

Flik: Mailserverinställningar

Dette vil gjøre innstillingene for e-postserveren. Innstillingene er laget med fordel av Stratsys støtte. Se Kontakter.

Sende et system e-post
Hvis en bruker har hørt og rapportert at de ikke mottar e-postpåminnelser fra systemet, kan du prøve å sende en test post til den brukeren for å se at problemet ikke ligger i brukerens e-postklient. Du kanne sjekk det det email er ikke stakk dersom noe spam filterene på denne måte.