Ansvarsroller

Legg til en ansvars rolle

Endre og slette en ansvars rolle

Ansvars rollene brukes til å la flere personer være ansvarlige for ulike områder av samme mål/mål-aktivitetsnod. Andre brukere kan se hvem som skal kontakte med EV. Spørsmål og ledere kan få en klar liste over deres ansvar i form av påminnelser på startsiden/dashbordet og i e-postmeldinger.

En måttnod kan for eksempel ha en mål leder og en kommentar behandling. I motsetning til tillatelsessett kontrollerer ansvars rollen mer detaljert hva en bruker er ansvarlig for i en node. Brukeren som vil motta den respektive ansvars rollen, velges for hver enkelt node. Hvis du vil ha informasjon om påminnelser knyttet til ansvars roller.

Obs! Hvis en bruker er angitt som leder for en node, gis de alltid tillatelse i tillegg til tillatelsessettet. Brukeren kan være i stand til å kommentere og rapportere Måttdata på en node på en enhet som hun/han ikke har tillatelse til å gjøre. Hva brukeren er gitt rett til å gjøre i mål på denne enheten er basert på innstillingene for denne ansvars rolle.

På denne siden vil du få en oversikt over:

  • Navnet på ansvars rollen.
  • I hvilke kontroll modeller og kolonner for kontroll modell den finnes.
  • I hvilke node typer kan du bruke den (tekst, dimensjon, Aktivitetsnod).

Den første kolonnen forteller deg hvilken ansvars rolle som er standardrollen, det vil si hvilket ansvar som automatisk finnes i den valgte nodetype-tabellen når du oppretter en ny kontroll modell.

Det er mulig å angi hvem som skal legges til automatisk som en leder i nye noder for hver enhet (det vil si hvem som er standard node behandling). Se Organisasjon Eller Legg til bruker For mer informasjon om dette. Hvis standard behandling mangler, legges personen som oppretter noden til som overordnet på alle enheter, også ved opptak ned til underliggende enheter.

Obs! Husk at hvis du har flere brukere med samme navn, vil bare 10 PCer vises når du velger eg. Brukeren til ansvars rollen.

Legg til en ny ansvars rolle

Klikk på den Legge For å opprette en ny ansvars rolle.

De generelle
Fyll ut navnet på ansvars rollen du vil opprette. Navnet vises i nodene som bruker denne ansvars rollen. Du må også fylle ut hjelpeteksten. Dette vises hvis brukeren klikker spørsmålstegnet som vises når du peker på et felt i en node (for eksempel en måttnod).

Ledere bør følge når noden kopieres
Innstillingen betyr at toppnivå lederne blir kopiert til nye enheter hvis de legges til i en Konsoliderings kjede. Navnet på opprettholde ren kopieres også hvis du bruker Lagre... Hvis du vil opprette en ny node som lagres med et nytt navn på samme enhet.

Unntak: Hvis avmerkingsboksen ikke fylles ut når en ny node opprettes og noden mottar direkte en leder og konsolideres til de underliggende enhetene, er den ansvarlig for de underliggende enhetene.

Aktiver muligheten til å signere med rollen
Hvis dette alternativet er aktivert, vil personer som er lagt til i ansvars rollen, kunne signere en node. Dette kan brukes som en bekreftelse på at brukeren godtar ansvaret for noden. Når brukeren har klikket knappen Logge Noden vises som signert av [navn], og på hvilken dato dette ble gjort. Det er mulig å slette et skilt utenfor etterpå.

Ansvarlig skal være enhetsspesifikk
Angir om det skal legges til ledere for hver enhet. De ansvarlige vil da være lokalt ansvarlig for den aktuelle enheten. kan ikke brukes for roller som er kostnads objekter i aktivitetskostnader.

Ansvar
For hver node velger du ansvaret som brukeren i ansvars rollen har fylt i den effektive informasjons noden. Det er forskjellige antall valg under hver node, da disse rapporteres på forskjellige måter.

Viktigheten av ulike ansvarsområder:

Tekst

Kommentar
Du har ansvar og rett til å kommentere ex. utfallet av målet eller resultatet av en aktivitet eller tekst node.

Aktivitet:

Kommentar ved oppfølgings periode
Aktiviteten vises på hjemmesiden/dashbordet for kommentering og forsvinner når du klarmarkerar kommentaren. Lytter til forskyvninger på kolonnen for kontroll modell Periodisitet.

Kommentar til post dato
Påminnelser på hjemmesiden, etc. inntreffer på aktivitetens post dato. Lytter til skift i kontroll modellens periodisitet. Merknader for aktiviteter vil bli skrevet på post datoen og i de generelle oppfølgings periodene. Gir påminnelsen AvstemmeHjem

Oppdateringsstatus
betyr at du har rett til å endre/oppdatere hvis en aktivitet pågår, er i standby-modus eller er fullført, etc. Gir påminnelsen SlutuppföljningHjem. Er Flik: status.

Måle:

Rapport resultat/prognose/mål/Årsmål
betyr at du har rett til å rapportere verdier i de merkede datakolonnene. På administrasjonssiden Tab: mål søylen låste Under Målinnstillinger kan du angi hvilke kolonner som kolonnene resultat, prognose, mål og år. Flere ulike kolonnenavn kan inkluderes i samme kolonnetype. Hvis du for eksempel skriver inn navnet Nummer Som resultat-kolonnen er dette en bruker som er ansvarlig for Rapportresultater Kunne rapportere verdier i datakolonnen Nummer.

Gi ansvarlig tillatelse til å rapportere data i alle mål Kol onner
Gjør det mulig for brukere som ikke har tillatelse til å rapportere på gjeldende enhet retten til å rapportere selv i andre mål Kol onner.

Å Spesial rapporterings kvalifikasjon kreves er aktivert for kolonnen gjelder ikke for noen av de ovennevnte mål kolonneinnstillingene.

Obs! For at ledere skal kunne motta påminnelser om nodene de er ansvarlige for, må kolonnen kontroll modell tas med i en Rapporteringstabellsfilter Og E-Postinställningar Være konfigurert til å sende ut påminnelser på de gangene du ønsker.

OBS2! Noen kunder har aktivert muligheten til å legge helt nye brukere som ledere. Disse brukerne kan ikke logge seg på verktøyet. Funksjonen er at det er mulig å vise at ansvaret ligger hos en ekstern person og som i så fall, hvem denne personen er. Hvis denne funksjonaliteten er aktivert, ser ansvars rolle feltet ut som følger. Kontakt Din konsulent hvis du har ytterligere spørsmål om denne funksjonaliteten.


Gjøre synlig for noder i følgende kolonner
Her kan du angi hvilke kontroll modell Kol onner som skal vise ansvars rollen i. Hvis du oppretter en ny kontroll modell, er det bare standard ansvaret som automatisk vises i kolonnene for kontroll modell for den nye kontroll modellen. Hvis du også vil at andre kontroll modeller og kontroll modell Kol onner skal vise ansvars rolle, må du oppdatere dette manuelt. Du kan velge alle kontroll modell Kol onner for alle kontroll modeller basert på noden ved å velge alle: tekst, mål og aktivitet.

Hva kreves for at noden ikke skal vises som forsinket på hjemmesiden eller i en visning?
For at noden ikke skal bli forsinket på startsiden, må du fylle ut informasjonen du er ansvarlig for å følge opp kriteriene ovenfor. Målet kan imidlertid likevel bli forsinket fordi kolonner som du ikke er ansvarlig for, ikke har informasjon. I visningen kan de fremdeles vises som forfalt. For at et mål ikke skal vises som forsinket i en visning, må kolonnen som fargen baseres på, ha en verdi. Se Legge til en Måttmall Eller Färginställningar.

Når du er ferdig, klikker du Skyte. Den nye ansvars rollen vil deretter vises i listen over Ansvarsroller.

Endre en ansvars rolle

Klikk på den Skiftenøkkel For å endre en ansvars rolle.

Er Legg til en ny ansvars rolle For en beskrivelse av de forskjellige innstillingene.

Obs! Husk at en endring i en ansvars rolle påvirker alle kontroll modellene den er aktiv i. Hvis en rolle med ansvar inaktiveras For en styre modell som allerede finner postet ansvarlige brukere, vil brukerne fortsatt være ansvarlig, men nodene vil ikke vises på deres hjemmeside/Dashboard og deres navn vil ikke bli vist lavere i noden. Hvis ansvars rollen blir aktivert på nytt for kontroll modellen, gjenopprettes de som tidligere var ansvarlige.

Fjerne en ansvars rolle

Vil du fjerne ansvars rollen fra en spesiell kontroll modell-kolonne eller fra alle kontroll modeller?

Deaktivere en ansvars rolle i én eller flere kontroll modeller
Er Endre en ansvars rolle.

Fjern hele ansvars rollen fra alle kontroll modeller
All Anvariga for ansvars rolle vil bli slettet permanent, og det er ikke mulig å gjenopprette ansvaret rolle eller de ansvarlige igjen. Hvis dette er det du tar sikte på, klikker du Støv bin Til høyre for ansvars rollen.