Behörighet och åtkomst
  1. Manual
  2. FAQ
  3. Behörighet och åtkomst

Vem kan se informationen i en rapport?

Styr tillgängligheten för en hel rapport eller på enstaka rapportelement, exempelvis en rubrik.

När man skapar en rapport vill man inte alltid att den ska finnas tillgänglig för alla att se innan den är färdigskriven. Styr tillgängligheten med följande metoder.

Aktivering och läsbarhet

Innan rapporten är aktiverad, visas den bara för de som har behörighet att skapa och administrera rapporter. Att vänta med aktiveringen är alltså det enklaste sättet att dölja den för de som senare skall rapportera i den. 

Rapportör

För att en användare skall kunna rapportera i rapporten och bli påmind om att rapportera, behöver användaren vara rapportör på rapporten eller vara standardrapportör på sin enhet.

Läs mer här: Administrera rapportörer.

Läsbarhet

Via inställningarna för rapporten kan du justera läsbarheten för rapport, alltså vad som krävs för att användare skall få läsa rapporten.

Väljer du ”Endast helt klara rapporter kommer alla som inte är rapportörer endast att se rapporten när denna är klarmarkerad och därefter med fallande kravnivå ner till Rapporter aktiverade för rapportering. Du hittar detta i rapportens inställningar, i det Avancerade avsnittet.Avgränsa tillgänglighet för rapportelement / rubriker

Via "Ändra enhetsstrukturen för en rapport" kan du ställa in att enskilda rubriker skall ha särskild behörighet för att man skall få läsa och/eller skriva på rubriken. Behörigheten läggs per rubrik och användare och du kan styra Skriva, Godkänna rubriker samt Skicka hela rapporten till klar.

Om behörigheterna för samtliga rubriker och användare skall vara samma räcker det att ställa in detta för den översta rubriken i rapporten på enhetsnivån eftersom underliggande rubriker då kommer att lyssna till denna inställning.