Rapporter

Vem kan se informationen i en rapport?

När man skapar en rapport vill man inte alltid att den ska finnas tillgänglig för alla att se innan den är färdigskriven. I Stratsys kan man därför avgränsa tillgängligheten för en rapport för att på så sätt reglera vem eller vilka som ska ha tillgång till den. Tillgängligheten kan avgränsas både på hela rapporter och på enstaka rapportelement – exempelvis en rubrik.

Avgränsa tillgänglighet för rapporter

Rapportör(er) – För att rapporten skall dyka upp på startsidan med påminnelser som följd måste användaren stå som rapportör alt. standardrapportör på rapporten. Rapportörer sätts direkt på rapporten medans Standardrapportörer sätts per enhetsnivå i enhetsträdet under Organisation i administrationsgränssnittet alternativt direkt på användaren.

 

Läsbarhet – Via inställningarna för rapporten kan du justera läsbarheten för rapport, alltså vad som krävs för att rapporten skall visas på Rapportsidan i Stratsys. Väljer du ”Endast helt klara rapporter” kommer alla som inte är rapportörer endast att se rapporten när denna är klarmarkerad och därefter med fallande kravnivå ner till Rapporter aktiverade för rapportering.


Avgränsa tillgänglighet för rapportelement - Rubrik(er) i en rapport

Särskild behörighet – Via ändra enhetsstrukturen för en rapport kan du ställa in att enskilda rubriker skall kräva särskild behörighet för att man skall få läsa och/eller skriva på rubriken. Behörigheten läggs per rubrik och användare och omfattar Skriva, Godkänna rubriker samt Skicka hela rapporten till klar.

Tips! Om behörigheterna för samtliga rubriker och användare är samma räcker det att ställa in detta för den översta rubriken i rapporten på enhetsnivån eftersom underliggande rubriker då kommer att lyssna till denna inställning.