Rapporter

Varför visas inte rätt information i min rapport?

Filtrering, enhetsnivå och periodicitet är de vanligaste skälen till att du inte ser den förväntade informationen i rapporten.

Filtrering

Felaktiga filterinställningar för rapportdelen som hämtar in information från styrmodellskolumnerna är den vanligast orsaken att något inte kommer med. 

Se också artikeln om inte tipsen här hjälper: Varför hittar jag inte noden?

Felsök genom att rensa filtret
Testa att rensa inställning efter inställning i standardfiltret och se om informationen dyker upp. En bra metod är att ha två webb-flikar öppna samtidigt, den ena med rapporten i rapporteraläget och den ändra med i filterinställningarna, för att se hur ändringen påverkar direkt.

Om du hittar vilken filterinställning som döljer informationen, titta igenom nodernas motsvarande egenskaper, exempelvis nyckelord, ansvarig med mera.


Släng standardfiltret och börja om

Ibland hamnar filterinställningarna och standardfiltret i osynk. Då kan man behöva börja om helt med Standardfiltret. Säkerställ att du har information om nuvarande inställningar först - ta skärmbilder, eller ta en säkerhetskopia på rapportdelen eller hela rapporten, så du kan jämföra senare. 

Släng sedan standardfiltret och se om informationen du letar efter då dyker upp. Om den gör det, så börja bygg upp ditt filter igen, genom att lägga till en egenskap i taget

Enhetsnivå

Det är inte ovanligt att man har missat dela ned noderna till den önskade enhetsnivån, exempelvis om man har adderat en ny enhetsnivå till en rubrik eller hela rapporten.

Gå alltid till en vy där noden visas och kontrollera att den är nedskickad till rätt enhetsnivåer.

I vissa fall kan det se korrekt ut, men kopplingar kan ändå saknas i den styrmodell du bygger din rapportdel på. Man kan behöva gå då gå till konsolideringsvyn och kontrollera att noden har rätt kopplingar.

Periodicitet

Periodicitet kan påverka, inte om en nod kommer med men däremot om önskat värde eller svar inte hämtas in. Kontrollera rapportens rapporteringsperiod och nodegenskaperna, så dessa inte hämtar en annan period än den du tänkt.