Rapporter - utseende

Varför är det olika sortering i vyn jämfört med rapporten?

Sorteringsmetoder förekommer i vyer och rapportdelar. Läs mer om hur ni ställer in det för respektive nedan.

Snabblänkar

Sorteringsmetod i vy

Sorteringsmetod i rapport

 

När information hämtas från en styrmodell och in till en rapport, förekommer det att information i rapporten ser annorlunda ut. I många fall beror detta på att rapporten har en annan förinställd sortering än den vy som ni vanligtvis brukar arbeta i. Varje enskild vy där du skapar upp noder har en egen sorteringsmetod, den principen infaller även när det gäller rapportdelar i rapporter.

Alla rapporter och vyer som skapas har unika sorteringsmetoder (med en sortering satt som standard) och därav kan det verka som att information saknas när ni exempelvis hämtar information till en rapport. Se nedan hur ni på ett enkelt sätt kan ändra sorteringsmetod för både vy och rapport. Notera att byte av sorteringsmetod inte är dataförstörande, information kastas endast om baserat på aktivt val.

Sorteringsmetod i vy

För att ta reda på vilken sortering som används i din vy, navigera till:

Vy-inställningar -> Ändra -> Under rubriken Sorteringsmetod. Här kan du se vilken som är vald samt andra tillgängliga. 

                   

Sorteringsmetod i rapportdel

För att se vilken sortering som används i din rapports respektive rapportdel:

1. Ställ dig på den rubrik där det finns en rapportdel.

2. Tryck på Ändra struktur i gemensam mall.

3. Du hamnar automatiskt i den rubrik du stod på enligt steg 1. Klicka på tillhörande rapportdel.

4. Se sorteringsmetod som är specifik för just det som hämtas in till denna rapportdel.