Behörighet och åtkomst
  1. Manual
  2. FAQ
  3. Behörighet och åtkomst

Varför kommer jag inte åt plattformen?

Endast användare med plattformsrollen Superadministratör har tillgång till plattformsadministrationen via kugghjulen.

Om du inte ser dessa kugghjul ovanför hjälpcentret betyder det att du saknar du behörighet till plattformsadministrationen: 

Behörigheten ges via plattformssrollen "Superadministratör". Kontakta din administratör om du bör ha denna roll. Du hittar dina kontakter via Hjälpcentret. 

Du som har plattformsrollen "Användaradministratör" har inte tillgång till hela plattformsadministrationen och saknar därför kugghjulen i menyn. Du går istället in i plattformsadministrationen för användare via databasens användaradministration och länken "Ändra kontouppgifter": 

Här kan du läsa mer om plattformsrollerna