Behörighet och åtkomst
  1. Manual
  2. FAQ
  3. Behörighet och åtkomst

Varför kommer jag inte åt plattformen?

Endast användare med plattformsrollen Superadministratör eller Användaradministratör har tillgång till plattformen.

Om du inte ser några kugghjul ovanför hjälpcentret i vänsterlisten i din databas betyder det att du saknar rollen "Superadministratör" i plattformen. 

Kontakta din administratör om du saknar rollen men anser att det är något du bör ha. Du hittar dina kontakter via Hjälpcentret. 

Du som har plattformsrollen "Användaradministratör" har inte tillgång till hela plattformsadministrationen och saknar därför kugghjulen i vänstermenyn. Du går istället in i plattformsadministrationen för användare via databasens användaradministration och länken "Ändra kontouppgifter" på en användare: 

Tips! Här kan du läsa mer om plattformsrollerna