Rapporter - utseende

Varför är vissa rubriker i rapporten redan klarmarkerade?

Rubriker som hämtas från styrmodeller blir klarmarkerade när det inte finns något som användaren ska göra. Om rubriken inte har någon importerad kommentar eller textruta under rubriken blir rubriken alltså automatiskt klarmarkerad.

Detta gäller även om administratören skapat en rapportdel och i efterhand lagt till egenskapen kommentar eller ett nytt textfält. De rubriker som klarmarkerades vid skapandet av rapportdelen kommer fortfarande att vara klarmarkerade. Det blir däremot möjligt att klicka på rubriken och kryssa ur klarmarkeringen för att sedan göra de korrigeringar som behövs.