Mått och aktiviteter

Varför är vissa fält gråa när jag ska rapportera in data?

Fält som du inte kan rapportera in data på blir automatiskt gråa och det kan bero på flera olika saker:

  • Är kolumnen satt att vara en årsmålskolumn så kommer bara ett värde att rapporteras in per år. Värdet rapporteras in för den sista perioden för året, de andra perioderna blir därav gråa.
  • Vissa kolumner har en formel som baseras på värden ur två andra kolumner. Värdet fylls alltså då i automatiskt baserat på den aktuella uträkningen. För att veta om kolumnen har en formel kan du kolla överst i datatabellen med hjälp av symbolen f(x).
  • Värdet kan även vara konsoliderat vilket innebär att värdet hämtas upp från en eller flera underliggande enheter. För att rapportera in värden i denna kolumn får du gå till enheten längs ner i konsolideringskedjan. Detta kan du se på konsolideringsikonen ().
  • Du vill ändra målvärde men noden är inte losskopplad i planeringsversionen. Börja med att koppla loss noder från planeringsversionen. Sedan får du (om du har behörighet) ändra på kolumnerna.
  • Du som användare har inte behörighet att ändra måttdata eller ändra mått eller skapa eller ta bort mått. Se istället Behörighetsgrupper
  • Användargruppen har behörighet att ändra på mått men får inte ändra på en särskild styrmodellskolumn. Användargruppen kan då sakna behörighet på en särskild kolumn, se avancerade inställningar för behörighetsgrupper i den länkade artikeln ovan.
  • Kolumnen är inställd på särskild rapporteringsbehörighet och användaren saknar den behörigheten. Detta brukar vanligtvis synas genom att användaren har rättighet att ändra de andra utfallskolumnerna. Detta kan du justera under fliken Inställningar för måttet och kolumninställningar.