Rapporter

Rapporten är låst för slutredigering, hur kan jag låsa upp den igen?

Om en rapport är låst för slutredigering behöver den användare som har låst rapporten låsa upp den igen för man ska att kunna återuppta rapportering. Detta kan också lösas av en administratör via impersonering.

Det är möjligt att låsa en rapport för slutredigering, vilket innebär att den användare som klickar i checkboxen är den enda som kan göra editering i rapporten. Det kan dock innebära problem ibland då övriga rapportörer kanske inte varit klara med skrivandet i rapporten eller behöver ändra något i efterhand. 

En rapport låses för slutredigering via kryssrutan nedan:

En låst rapport se ut enligt följande:

Här kan vi se vilken användare som har klickat i checkboxen "Lås för slutredigering". Den användaren behöver alltså låsa upp rapporten genom samma kryssruta.

Vad händer om vi inte kan få tag på användaren som låst rapporten?

Skulle användaren vara oanträffbar kan en administratör impersonera användaren och därefter låsa upp rapporten som om man var användaren ifråga. Observera att vi i första hand rekommenderar att försöka få tag på användaren så att den kan göra detta själv, då det kan finnas en anledning till att användaren låst rapporten.

Tips! I denna artikel kan du läsa mer om kraven för att kunna impersonera: Impersonera en användare

För att impersonera gör du enligt följande:

1. Klicka på de tre kugghjulen längst upp till höger i Stratsys för att komma till administrationen.

2. Klicka på rubriken Användare under Avsnittet Organisationsinställningar i innehållsförteckningen på vänster sidan i administrationen.

3. Sök fram användaren som låst rapporten för slutredigering.

4. Klicka på användarens namn och därefter på "Impersonera" som du hittar högt upp på användarkortet

5. Gå till rapporten, här klickar du nu ur checkboxen för "Lås för slutredigering"