Användar- administration
  1. Manual
  2. Användar- administration

Produktspecifik behörighet

Ställ in produktspecifika behörigheter för enklare administration av användare och högre säkerhet.

Allmänt

En behörighetsgrupp går att ställa in som "produktspecifik". Med detta menas att behörighetsgruppen endast ger behörighet till en utvald produkt, exempelvis Verksamhetsplanen.

Den produktspecifika behörigheten ersätter de kolumnspecifika behörigheterna i behörighetsgruppen.

Om produktspecifik behörighet aktiveras kommer även produktspecifika Rapporter aktiveras - se Produktspecifika rapporter.

Förutsättningar

För att aktivera produktspecifika behörighetsgrupper - kontakta Stratsys.

För att produktspecifik behörighet skall fungera som tänkt måste också dina Styrmodeller vara taggade med rätt produkt. 

Ställ in produkt i Styrmodell: 

Flera styrmodeller kan tillhöra samma produkt - behörigheten för produkten ger då behörighet till samtliga dessa styrmodeller: 

Användningsområde och funktion

Fördelen med produktspecifika behörigheter är att du enklare kan ge den behörighet som användaren faktiskt behöver. Detta gör behörighetstilldelningen enklare och ökar säkerheten, så att användare inte får för hög behörighet av misstag.

En eller alla produkter

Om en användare skall ha behörighet till flera produkter, så kan detta åstadkommas genom att ge extrabehörigheter.

Det går det också att ha en eller flera behörighetsgrupper som ger tillgång till alla produkter, vilket kan vara praktiskt för t.ex. Globala administratörer eller andra superanvändare.

Det går dock inte att välja flera produkter i en behörighetsgrupp - du kan välja en specifik produkt, eller alla produkter.

En eller flera menyer

En produktspecifik behörighet kan fortfarande ge tillgång till flera menyer, och dessa kan tillhöra andra produkter än den produkt som behörigheten gäller.

Användaren får då läsbehörighet i de menyer som inte tillhör den produkt som behörigheten gäller. Se Behörighetsgrupper för mer information.

Rekommendationer

  • Var tydlig i hur produktspecifika behörighetsgrupper namnges, det underlättar användningen, exempelvis "Verksamhetsplanering: Rapportör" eller "Strategiskt miljöarbete: Planering"
  • Skapa en behörighetsgrupp för varje roll som skall arbeta med produkten. Detta ökar antalet behörighetsgrupper, men komplexiteten minskar och behörigheter för användare  kommer bli enklare att administrera.

Ställ in produktspecifik behörighet

För att aktivera produktspecifika behörighetsgrupper - kontakta Stratsys.

1. I administrationen, gå till Behörighetsgrupper och klicka på skiftnyckeln för redan befintlig behörighetsgrupp (alternativt skapa en ny behörighetsgrupp):

2. Under rubriken Produktspecifika behörigheter, välj produkt:

När du väljer produkt för en befintlig behörighetsgrupp kommer eventuella kolumnspecifika behörighetsinställningar att tas bort, samt eventuell behörighet för Resursplanering (som ju är en egen produkt).

3. Ställ in Standardbehörighet för produkten - detta gäller nu enbart denna produkt.