Noder

Hur kopierar man eller hur tar man bort en text-, mått- eller aktivitetsnod?

Ta en kopia på nod

För att ta en kopia på en nod väljer du "Spara som" som du hittar genom att fälla ut "Spara och stäng" knappen längst ned till höger i ändra-fönstret för noden.

Klicka på "Spara som" och välj sedan ett namn på kopian.  En ny nod har nu sparats med samma inställningar som originalet. Allt kopieras förutom namn, ansvariga för de aktuella ansvarsrollerna, dokument och inrapporterade värden eller kommentarer.

Den nya noden är nu en helt egen kopia som inte har någon koppling till den noden som vi tog kopia på. Dvs ändrar du i den kopierade noden ändras inget i noden du tog kopia på.

Ta bort en nod

1. Klicka på redigeringsikonen för noden (som tar dig till ändrafönstret).

2. Klicka på knappen Ta bort längst ned till vänster i noden.

Om ingenting är kopplat mot noden på enheten du befinner dig eller underliggande enheter öppnas en ruta där du får välja om du vill ta bort kopplingen eller ta bort noden från alla styrmodeller. Önskar du att ta bort måttnoden/aktivitetsnoden från styrmodellen men med möjlighet att kunna välja in den vid senare tillfälle väljer du att ta bort koppling annars kan du ta bort måttnoden/aktivitetsnoden permanent genom att ta bort den från samtliga styrmodeller. Sedan bekräftar du borttagningen genom att klicka Bekräfta.

OBS! Om det finns andra noder kopplade till den nod du försöker ta bort, kommer allt som är kopplat till noden också tas bort. 

När du klickar på knappen Ta bort och det finns kopplingar i andra styrmodeller på noden som du ska ta bort ställs du inför en tabell med kolumnerna Styrmodell, Noder och kopplingar som ska tas bort.

  • I kolumnen Styrmodell ser du vilka styrmodeller som noden finns med i.
  • I kolumnen Noder som ska tas bort ser du hur många noder som är kopplade till noden som du ska tas bort (dessa noder kommer också tas bort).
  • I kolumnen Noder där en koppling tas bort ser du hur många noder som är kopplade till noden som också kommer påverkas (dessa kopplingar kommer också tas 

Klicka på knappen Bekräfta

I avsnittet händelsehistorik kan du läsa mer om vilken information som sparas vid borttagning samt, möjligheter att återställa borttagna noder i aktuell version.