Importer och exporter

Importera Grundtimplan

Importera Grundtimplanen med uppdateringar för nästa budgetår.

Editera filen

Spara filen

Importera filen

Allmänt

Grundtimplanen gäller per plan. Om du behöver uppdatera grundtimplanen behöver du alltså importera den till den aktuella planen för samtliga dina skolenheter. Glöm inte att uppdatera mallplanen också ifall ni har en sådan. Uppdatering i mallplanen påverkar alltså inte befintliga planer, utan endast nyskapade planer. 

Om ändringarna för Grundtimplanen skall börja gälla från och med höstterminen (vilket är det normala), läs hur du först låser vårterminen så att du inte ändrar på denna timplan. 

Börja med att exportera nuvarande grundtimplan för att få en fil i rätt format att utgå ifrån. Se allmänna råd om exporter och export av grundtimplan.

Observera: Alla tider som är förändrade på något sätt i Skolans timplan kommer inte få den uppdaterade tiden efter importen automatiskt. Välj att återställa till grundtimplan för att förändringen skall få effekt. Se: Tid från grundtimplan och ändrad tid

Editera filen

Tänk på följande: 

  • Rubrikraden måste finnas med med korrekta namn och samtliga årskurser, även Åk 0.
  • Ämnen anges med korrekt förkortning eller fullständigt namn, exempelvis "BL" eller "Bild".
  • Varje cell måste innehålla ett värde - skriv en nolla (0) om årskursen inte skall ha någon tid i ämnet. 
  • Ange endast hela minuter - inga decimaler godkänns.

Endast de ämnen som finns med i filen kommer uppdateras.

Det går inte att importera förstärkningar. Existerande förstärkningar i Grundtimplanen kommer inte heller att påverkas av importen.

Det går inte att ange grupp- eller klasstid i importen - detta får du justera i efterhand.

Spara filen

Spara filen som en *.csv-fil - välj "Save as" eller "Spara som" i ditt tabellprogram för att göra detta. Om du utgår från en exporterad fil är formatet redan korrekt. 

Spara filen lokalt på din dator för att undvika problem med encoding - bäst är att låta den ligga kvar på stället den laddades ner, oftast "Hämtade filer" eller "Downloads": 

Importera filen

Gå till Importer och välj "Grundtimplan" för att importera. Klicka på Välj filer och välj din sparade fil.

Filen valideras först, och du kommer få information likt nedan: 

Om allt ser korrekt ut, välj "OK" för att importera filen.

Om filen är felaktig kommer du få ett felmeddelande och filen kommer inte importeras. Om du har följt reglerna under Editera fil men ändå får felmeddelande, kontakta supporten.