Importer och exporter

Importera klasser

Importera klasslistan med uppdateringar för nästa budgetår.

Editera filen

Spara filen

Importera filen

Allmänt

Klasslistan importeras separat för vår- och hösttermin. Tänk på att välja rätt termin.

 

Börja med att exportera nuvarande klasslista för att få en fil i rätt format att utgå ifrån. Se allmänna råd om exporter och export av klasser.

Editera filen

Tänk på följande: 

  • Rubrikraden måste finnas med med korrekta namn och samtliga kolumner
  • Klassnamn anges med korrekt befintligt namn, eller nytt namn för en ny klass. Om namnet inte redan finns kommer en ny klass skapas.
  • Årskurs anges med siffra 0-9. 

Endast de klasser som finns med i filen kommer uppdateras/skapas.

Det går inte att importera grupper. 

Spara filen

Spara filen som en *.csv-fil - välj "Save as" eller "Spara som" i ditt tabellprogram för att göra detta. Om du utgår från en exporterad fil är formatet redan korrekt. 

Spara filen lokalt på din dator för att undvika problem med encoding - bäst är att låta den ligga kvar på stället den laddades ner, oftast "Hämtade filer" eller "Downloads": 

Importera filen

Gå till Importer och välj "Klasser" för att importera. Välj sedan önskad termin för import.

Klicka på Välj filer och välj din sparade fil.

Filen valideras först, och du kommer få information likt nedan:

Om allt ser korrekt ut, välj "OK" för att importera filen.

Om filen är felaktig kommer du få ett felmeddelande och filen kommer inte importeras. Om du har följt reglerna under Editera fil men ändå får felmeddelande, kontakta supporten.