Tillgänglighet

Hur Stratsys kan hjälpa dig med Tillgänglighetsanpassningar

Hur vi på Stratsys kan hjälpa dig att Tillgänglighetsanpassa Stratsys efter era behov.

Vi har valt att sammanfatta de anpassningar vi kan göra åt er enligt följande:

1 Enklare uppsättningar - Även om de ligger lite utanför scoopet för Tillgänglighetsanpassningar är ofta en bra start för att få ett lättnavigerat och konsekvent utseende för hanterandet av information i Stratsys. Det kan spara tid för användaren och organisationen då all information är organiserad på samma sätt vet man alltid var man skall titta oavsett i vilken produkt i Stratsys man befinner sig. 

Prata med din kundansvariga konsult för att sätta bollen i rullning mot ett enklare Stratsys.

 

2. Tillgänglighetsanpassad uppsättning för individuella användare skall jobba i Stratsys

  • Detta område berör när våra kunder har användare som har specifika behov och behöver anpassade uppsättningar för att förenkla och möjliggöra deras arbete, t.ex. för de som använder sig utav skärmläsare.

3. Teknisk uppfyllnad av tillgänglighetskriterier

  • Detta handlar om hur vi på Stratsys arbetar och följer upp kontinuerligt med tillgänglighetsarbetet för att bl.a. kunna svara hur vi möter upp kriterier vid upphandling och hur vi hanterar vår avvikelse-process. I kort faller detta främst då under den tekniska supporten.

4. Tillgänglighetssäkrade slutprodukter som produceras genom Stratsys, omfattar Uppsättning såväl som Arbetssätt 

  • Genom arbetet i Stratsys kan det resultera ut i ett antal olika slutprodukter, exempelvis genom Medborgarportalen och exporter av rapporter. Detta område berör då vad som krävs för lämpliga uppsättningar, men även vilka kvalitetssäkrande processer som kunder själva behöver ha på plats för att erhålla ett gott resultat.
  • Uppsättning Att verktyget är uppsatt på optimalt sätt. Tex att nyckelord och har tydliga namn och att det inte är för ”svåra” färger i tex Wordmall
  • Arbetssätt Att personer använder funktionaliteten och jobbar för att öka tillgängligheten

 


5. Webbpublicering av rapporter

Vi har en integration för Stratsys som gör det möjligt att webbpublicera sina rapporter direkt på hemsida/intranät. Det finns många fördelar med detta då man slipper exporter och eventuellt efterarbete av Word och PDF-filer, speciellt med avseende på Tillgänglighetsanpassning. 

Med Webbpublicering av rapporter kan vi med fördel direkt använda de möjligheter för Tillgänglighetsanpassning  som finns i Stratsys och därmed säkerställa att ni får en säkerställd nivå av Tillgänglighetsanpassning för berörda användare.

Fördelar:
- Plug and play - Lägg in Stratsys Javascript i valfri sidamall på er hemsidan och ni är igång.

- Möjlighet att anpassa utseende med hjälp av CSS för att passa in på er hemsida. Detta innebär
   att ni slipper mycket av den manuella handpåläggningen och rapportens innehåll kan direkt
   uppdateras vid behov inifrån Stratsys.

- Stöd för att visa utvalda enheters rapporter på specifika delar av er hemsida, då rapporten är
   interaktiv är den även lättare att ta till sig än en platt PDF.

- Enkelt att styra vilka rapporter ni vill publicera och därmed låta fler ta del av innehållet i de
  rapporter er organisation producerar, både internt och externt.

- Med Webbpubliceringen får ni direkt en Tillgänglighetsanpassning på alla rapporter från
  Stratsys med AA nivå. Förutsätter att ni använder de verktyg i rapporten som finns för
  Tillgänglighetsanpassning.

- Ni slipper manuellt Tillgänglighetsanpassa nuvarande Wordmallars försättssidor och
  Sidhuvud/sidfot, likaså slipper ni eventuellt efterarbete av  Word och PDF -exporter.

- Ni kan enkelt bygga en bra internprocess för Tillgänghetsanpassningarna tack vare de enkla
  verktyg som finns för detta i Stratsys, vilka kontinuerligt utvecklas och förbättras.

Här kan ni se ett exempel på Webbpublicerade rapporter:
- Stratsys Hållbarhetsredovisning

Prata med er kundansvariga konsult för att sätta bollen i rullning.