Mått och aktiviteter

Hur fungerar filtreringen "Alla från versionen" för aktiviteter?

I administrationen under Aktivitetsinställningar går det att korrigera ett standardfilter för samtliga aktiviteter i Stratsys som påverkar hur aktiviteter filtreras fram i vyer och rapportdelar. Det är vanligt att alternativet Alla från versionen används (läs om resterande alternativ här), hur den inställningen fungerar i aktuell version kontra planeringsversionen skiljer sig, inställningen påverkar båda.

Grundfunktion: Visar alla aktiviteter som skapats i versionen du befinner dig i (aktuell eller planering).

... för aktuell version visas alla aktiviteter oavsett om de har betydelsen Avslutad eller ej. Även de aktiviteter som är skapade i arkiverade versioner visas. 

... för planeringsversionen filtreras aktiviteter bort som avslutats i aktuell version, med undantaget de aktiviteter som kopplats loss i planeringen - dessa aktiviteter får en egen nod i planeringen och visas därför.