Organisation

Hur fungerar förskjutning av deadline för Enhetsgrupper?

När inrapportering ska göras på en nod i form av kommentar/data eller om avsnitt i en rapport ska klarmarkeras, går det att sätta en förskjutning av deadlinen. Detta görs per periodicitet i administrationen (> Periodiciteter och deadlines > sedan för en periodicitet i högerkant välja "Ändra".

Vid förskjutning av deadline finns det tre alternativ att välja på som styr hur förskjutningen sedan fungerar ute i ert Stratsys:

  • Samtliga enheter (vanligast)
  • Baserat på organisationsnivå
  • Baserat på enhetsgrupp

Om ni väljer att basera förskjutningen på enhetsgrupper får ni upp möjligheten till att ange antal dagar för samtliga enhetsgrupper som finnes under Enhetsgrupper i administrationen.

Vad händer om en enhet tillhör fler enhetsgrupper?

Svar: Om en enhet tillhör fler än en enhetsgrupp så kommer systemet välja förskjutning från den enhetsgrupp som har den lägsta förskjutningen. Nedan ser vi ett exempel på två enhetsgrupper Bolagen och Nämnder. Enhet A ingår i båda enhetsgrupperna och eftersom Bolagen har den lägsta förskjutningen är det denna förskjutning som då gäller för Enhet A.