Organisation

Hur fungerar förskjutning av deadline för Enhetsgrupper?

När inrapportering ska göras på en nod i form av kommentar/data eller om avsnitt i en rapport ska klarmarkeras, går det att sätta en förskjutning av deadlinen. Detta görs per periodicitet i administrationen () i inställningen Periodiciteter och deadlines under fliken Periodiciteter i högerkant kan man ändra Deadlines genom att välja "Ändra".

Vid förskjutning av deadline finns det tre alternativ att välja på som styr hur förskjutningen sedan fungerar ute i ert Stratsys:

  • Samtliga enheter (vanligast)
  • Baserat på organisationsnivå
  • Baserat på enhetsgrupp

Om ni väljer att basera förskjutningen på enhetsgrupper får ni upp möjligheten till att ange antal dagar för samtliga enhetsgrupper som finnes under Enhetsgrupper i administrationen.

Vad händer om en enhet tillhör fler enhetsgrupper?

Svar: Om en enhet tillhör fler än en enhetsgrupp så kommer systemet välja förskjutning från den enhetsgrupp som har den lägsta förskjutningen.

Ett exempel: Två enhetsgrupper Bolagen och Nämnder har 5 respektive 20 dagars förskjutning.

Enhet A
ingår i båda enhetsgrupperna och eftersom Bolagen har den lägsta förskjutningen är det denna förskjutning som då gäller för Enhet A.