Användare & inloggning

Varför kan jag inte logga in?

Tips om vad du kan testa själv innan du kontaktar din administratör vid inloggningsproblem

Om du inte kan logga in i Stratsys så kan du testa dessa steg själv innan du kontaktar din administratör. Du kan också läsa mer om inloggning här.

1. Kontrollera inloggningslänken

Inloggningslänken skall se ut som följande: https://databasnamn.app.stratsys.com, där "databasnamn" skall bytas ut er organisations namn. Om du är osäker på ert databasnamn i Stratsys, kolla med en kollega som kommer in vilken länk denne använder.
Testa att skriva in länken manuellt i en webb-läsare, ifall du brukar använda en sparad länk:
Exempelvis:
 
För Stratsys Meetings gäller följande inloggningslänkar - båda fungerar: 

https://app.stratsys.com

https://app.meetings.stratsys.com

Om du inte kan logga in till Meetings: Testa att byta lösenord via länken "Glömt lösenord".

2. Testa i en annan webb-läsare

Prova att logga in i en annan webbläsare - rekommenderade webbläsare är Google Chrome och  Microsoft Edge.

Om det hjälper att byta webb-läsare, så kan du sedan rensa webbinformation i din ordinarie webb-läsare, då det brukar lösa detta problem.

3. Rensa webbinformation

Tryck "Ctrl + Shift + Delete" i antingen Google Chrome eller Microsoft Edge. Välj sedan att rensa data. Om du gör detta kommer du att behöva logga in på nytt på de flesta webbplatser som du har besökt.

4. Kontrollera användarnamnet

Din e-post-adress skall alltid fungera att logga in med, men ifall du loggar in i Stratsys genom er organisations inloggningsportal måste användarnamnet i Stratsys stämma överens med det användarnamn du har där. 
Ifall du får ett meddelande om att du har fel användarnamn, så kontakta din organisatör och be denne kontrollera att du har samma användarnamn i Stratsys som i organisationens användarregister. 
Om du kommer in efter att ha bytt lösenord, men sedan blir utloggad igen efter några minuter kan också ett felaktigt namn vara orsaken - följ rådet ovan.