Allmänna frågor

Jag kan inte logga in?

Tips om vad du kan testa själv innan du kontaktar din administratör vid inloggningsproblem

Om du inte kan logga in i Stratsys så kan det bero på många olika saker, det kan vara att länken som du använder är "trasig" eller att det blivit något fel med dina cookies eller cache. Detta kan du testa själv innan du kontaktar din administratör. Du kan också läsa mer om inloggning här.
 

Kontrollera inloggningslänken

Inloggningslänken skall se ut som någon av nedanstående, där "databasnamn" är utbytt mot er organisations namn - testa att skriva in nedan manuellt i en webb-läsare, ifall du tidigare har använt en sparad länk:
  1. Exempelvis: https://stratsys.se/databasnamn
  2. Exempelvis: https://databasnamn.app.stratsys.com
Om du är osäker på ert databasnamn i Stratsys, kolla med en kollega som kommer in vilken länk denne använder. 
 

Testa en annan webb-läsare

Prova att logga in i en annan webbläsare - rekommenderade webbläsare är Google Chrome och  Microsoft Edge.

Om det hjälper att byta webb-läsare, så kan du testa att rensa webbinformation i din ordinarie webb-läsare, då det brukar lösa detta problem.

Rensa webbinformation

Tryck "Ctrl + Shift + Delete" i antingen Google Chrome eller Microsoft Edge för att få upp en av följande rutor - välj sedan att rensa data. Om du gör detta kommer du att behöva logga in på nytt på de flesta webbplatser som du har besökt. 
 

Kontrollera användarnamnet

Din e-post-adress skall alltid fungera att logga in med, men ifall du loggar in i Stratsys genom er organisations inloggningsportal måste användarnamnet i Stratsys stämma överens med det användarnamn du har där. 
Ifall du får ett meddelande om att du har fel användarnamn, så kontakta din organisatör och be denne kontrollera att du har samma användarnamn i Stratsys som i organisationens användarregister. 
Om du kommer in efter att ha bytt lösenord, men sedan blir utloggad igen efter några minuter kan också ett felaktigt namn vara orsaken - följ rådet ovan.