Dashboards och gadgets

Gadget för Progressöverblick

Gadgeten för progressöverblick visar statusen för dina planerade aktiviteter för ett visst mål på ett visuellt sätt, med möjlighet att också se detaljer.

Denna artikel handlar om denna specifika gadget. Läs om hur du lägger till och administrerar gadgets på dashboarden här.

Gadgeten beskriver med en graf hur stor andel av aktiviteterna under ett visst mål som är klarmarkerade för en viss del av organisationen, i detta fall 20%. 

 

I detaljvyn ("Se detaljer" i mitten av cirkeln) finns det möjlighet att filtrera bland aktiviteterna och även att direkt följa upp varje aktivitet med hjälp av länken/pilen. När du skapar/ändrar gadgeten väljer du om du vill se lite eller mycket detaljer om aktiviteterna. Nedan visas den lägre detaljnivån:

 

När du lägger till gadgeteten får du välja vilken Styrmodell, styrmodellskolumn samt vilket mål du vill följa aktiviteterna för: 

Du kan sedan välja vilken aktivitetskolumn som progrssdatan ska baseras på via en rullista med aktivitetskolumnerna.

Därefter väljer du vilka enheter data skall hämtas för, och detaljnivån av information som skall visas för aktiviteterna. 

Om det inte finns några aktiviteter kopplade till målet, kommer gadgeten meddela detta när du har sparat. Välj då "Ändra gadget" från overflow-menyn för att välja ett annat mål vid behov.

För denna typ av gadget kan du också komma direkt till ändra-fönstret för det mål som gadgeten baseras på via overflow-menyn i gadgeten: