Risker

Hur filtrerar jag på risknivå i en vy?

Filtrera fram risker med en viss risknivå i en riskmatrisvy eller en annan vy.

Filtrering direkt i riskmatrisvyn

Riskmatrisen i en vy är interaktiv och du kan klicka på de olika elementen för att filtrera den underliggande tabellen. Läs mer här: Riskmatris i vy

Filtrering via standardfiltret

För att filtrera fram en viss risknivå i en vy som inte är en riskmatris, kan man använda risknivåns id-värde tillsammans med ett måttdatafilter.

Du hittar id:t i risknivåns datakolumn. I exemplet nedan är risknivån ”Kritisk” och risknivåns id=1.

För att filtrera på detta id, gör så här:

Gå till vyns filterinställningar. Skapa ett filter för måttdatavärden. I exemplet nedan används kolumnen "Risk" och måttkolumnen "Risknivå UTAN åtgärd": 


Ställ in standardfiltret med risknivåns id och klicka också i ”Exkludera mått utan värden”. I exemplet nedan kommer endast Kritiska risker att filteraras fram: