Riskmatris

Filtrering på risknivåer (Riskmått)

Denna artikel går igenom hur man filtrerar fram en risknivå oavsett om riskerna är visualiseras i en riskmatris eller en vanlig vy.

Filtrering i en risk matris

En filtrering på ett riskmåtts risknivå är ett effektivt sätt att se alla risker för en specifik nivå. Detta kan användas för att exempelvis fokusera på dom mest kritiska riskerna först där kanske fler än en åtgärd behövs för att medigera riskerna. Beroende på om denna filtrering ska göras i en riskmatris eller en standard vy så görs detta på olika sätt.

I en riskmatris så går detta att enkelt göra genom att klicka på de olika nivåerna i riskmatrisen. Då gråas de andra riskerna ut i matrisen och endast den valda nivåns risker blir synliga i vyn. I exemplet nedan kan ni se hur detta görs på dom kritiska riskerna.

Filtrering i standardfiltret

För att filtrera fram en viss risknivå i en vy som inte är en riskmatris kan man göra detta genom att använda sig utav risknivåns tekniska id tillsammans med ett måttdatavärdefilter risknivåns. När det kommer till riskmått så tilldelas alla nivåer ett specifikt tekniskt id som bakomliggande styr visualiseringen i riskmatrisen. För att ta reda på en risknivås tekniska id så går detta att se i risknivåns datakolumn, i exemplet nedan är risknivån ”Kritisk” och risknivåns tekniska id ”1”.

Så här går du till väga för att skapa ett filter på en risknivå:

  1. Ta reda på det tekniska id:t för risknivån som ska filtreras fram.
  2. Gå in i vyns filterinställningar.
  3. Skapa upp ett filter för måttdatavärden, i exemplet nedan används kolumnen Risk samt mått kolumnen Risknivå UTAN åtgärd.
  4. Skapa upp ett standardfilter med risknivåns tekniska id samt ”Exkludera mått utan värden”