Checklistor med FORMs

Behörighetskrav för FORMS

Det krävs en produktlicens för produkten och du behöver tillhöra en behörighetsgrupp som har tillgång till denna produkt för att du skall få tillgång till FORMS. 

Behörighetskrav

Konfiguration av rapportör och ombud i Forms

Behörighetskrav

Det krävs en produktlicens för produkten och du behöver tillhöra en behörighetsgrupp som har tillgång till denna produkt för att du skall få tillgång till FORMS. 

Behörighetsgrupper är kopplade till en licensnivå (licensnivån kan bara ändras av oss på Stratsys).

Licensnivåerna är "Fullständig", "Rapportör" och "Medlem" och vilken som gäller för en specifik behörighetsgrupp visas ute till höger under Behörighetsgrupper.


Både licensnivån och inställningar i behörighetsgruppen styr vad användaren kan göra i FORMS:

Licensnivå "Member":

 • Kan läsa all information i FORMS, det vill säga mallar och resultat
 • Kan inte svara på checklistor 

Licensnivå "Light":

 • Kan läsa all information i FORMS, det vill säga mallar och resultat
 • Kan svara på checklistor 
 • Kan skapa åtgärder och risker när de besvarar en checklista

Licensnivå "User" utan administrationsbehörighet:

 • Kan läsa all information i FORMS, det vill säga mallar och resultat
 • Kan svara på checklistor 
 • Kan skapa åtgärder och risker när de besvarar en checklista förutsatt att övriga behörighetsinställningar tillåter detta

Licensnivå "User" med administrationsbehörighet (lokal eller global):

 • Kan läsa all information i FORMS, det vill säga mallar och resultat
 • Kan svara på checklistor 
 • Kan skapa åtgärder och risker när de besvarar en checklista förutsatt att övriga behörighetsinställningar tillåter detta
 • Kan skapa FORMS-mallar i administrationen
 • Kan ändra och ta bort de FORMS-mallar man själv har skapat i malladministrationen
 • Kan skapa checklistor från alla tillgängliga FORMS-mallar från alla produkter
 • Kan uppdatera och ta bort checklistor man själv har skapat

Konfiguration av rapportör och ombud (light användaren) i Forms

Rapportören (user) kan vara den ansvarige chefen som även genomför checklistan i Forms, skriver kommentarer, skapar åtgärder eller risker. För att skapa ett effektivt och smidigt flöde för rapportören är det möjligt att skapa åtgärder eller risker samtidigt som man besvarar checklistan direkt i Forms, för att få in ett så komplett resultat som möjligt.

Ombudet (light användaren) är en person utan juridiskt ansvar. Ansvarig chef kan ta hjälp av ett ombud för att besvara en checklista, skriva kommentarer. skapa åtgärder eller risker. Men ett ombud kan aldrig ha ett juridiskt ansvar, det har endast ansvarig chef. Därför skall ett ombud aldrig för åtgärder ges möjlighet att ansvarsfördela eller tidsbestämma åtgärder, utan endast ge ett åtgärdsförslag.

Konfiguration av ansvarsroll och behörighetsgrupp

Eftersom både rapportören och ombudet kommer kunna skapa åtgärder i samma styrmodellskolumn, men inte få göra exakt samma sak. Rapportören skall få både ansvarsfördela och tidsbestämma en åtgärd när man genomför en checklista, men ett ombud skall endast få ge ett åtgärdsförslag, genom att skapa åtgärden och namnge, inget annat.

Konfigurationen för att sätta upp detta består av två delar, ansvarsrollen och behörighetsgruppen.

Ansvarsrollen

För att kunna sätta start-, slutdatum och ansvarig på åtgärd när man besvarar checklistan måste, för styrmodellskolumnen där åtgärder skapas upp, innehålla en ansvarsroll som har inställningen Särskild rapporteringsbehörighet krävs påslagen.

 

Separat ansvarsroll för hantera rapportören och ombuden

Systemet behöver en specifik ansvarsroll för hantering av åtgärder för rapportören / ombuden, då det finns regler i Stratsys som säger att standarsansvarsrollen inte få ha inställningen Särskild rapporteringsbehörighet krävs.

Det kommer även vara en begränsning att vi kommer endast kunna ha en ansvarsroll på kolumnen. Det innebär att man behöver ingen separat ansvarsroll för ombuden.

 

Behörighetsgruppen

Behörighetsgruppen som användaren tillhör kommer lyssna på inställningen Särskild rapporteringsbehörighet

Rapportören (User)

Detta innebär för att kunna sätta start-, slutdatum och ansvarig på åtgärd när man besvarar checklistan måste för styrmodellskolumnen där åtgärder skapas upp innehålla en ansvarsroll som har inställningen Särskild rapporteringsbehörighet krävs påslagen. Utöver detta behöver användaren tillhöra en behörighetsgrupp som både har skapa behörighet på aktivitetskolumnen, och inställningen Särskild rapporteringsbehörighet påslagen. Denna konfiguration lämpar sig när ansvarig chef och rapportören är SAMMA person.

 

Ombud (light)

När det kommer till ombuden, som INTE skall få sätta start-, slutdatum och ansvarig på åtgärd, skall dessa tillhöra en behörighetsgrupp där inställningen Särskild rapporteringsbehörighet inte är påslagen.

 

Ansvarsroll har särskild rapporterings behörighet?

Behörighetsgrupp har särskild rapporteringsbehörighet?

 

Nej

Nej

Användaren kommer inte få ansvarsfördela eller tidsbestämma

Nej

Ja

Användaren kommer inte få ansvarsfördela eller tidsbestämma

Ja

Ja

Användaren kommer få ansvarsfördela eller tidsbestämma

Ja

Nej

Användaren kommer inte få ansvarsfördela eller tidsbestämma

Rekommenderad uppsättning

 1. En specifik ansvarsroll för styrmodellskolumnen som hanterar åtgärder från forms. Där inställningen Särskild rapporteringsbehörighet är påslagen
 2. Två behörighetsgrupper
  1. En grupp för rapportören(user) med inställningen Särskild rapporteringsbehörighet påslagen. Även en skapabehörighet för aktiviteter på styrmodellskolumnen krävs
  2. En grupp för ombudet (light) inställningen Särskild rapporteringsbehörighet avslagen. Även en skapabehörighet för aktiviteter på styrmodellskolumnen krävs
   OBS detta innebär att ombudet krasst kan gå in i produkten och skapa åtgärder även i Stratsys - inte bara i Forms. Därmed behöver man i dessa fall kopiera menyn för produkten men att man där plockar bort all möjlighet till att ändra/skapa åtgärder i produkten. Dvs. som blir ombudens ingång samt att deras behörighetsgrupp mappar mot denna meny i stället. Om ombudet endast jobbar från appen eller Mitt arbete kommer man runt detta dock.