Introduktion för dig som användare

Att göra-lista

Att göra-listan ger dig överblick och genvägar till dina uppgifter och ansvar i Stratsys produkter.

Kort som visas

Filtrera och sök

Administration

Beskrivning

Att göra-listan säkerställer att du alltid snabbt och enkelt hittar det du ska göra varje gång du loggar in, ger dig överblick över vad som är relevant för dig att göra för stunden samt tydliggör vad som förväntas av dig.

I Att göra-listan hittar du:

 • Sammanfattande information om varje uppgift i Att göra-kort
 • Möjlighet att från varje kort komma vidare till rätt ställe för uppföljning
 • Filter- och sökfunktion
 • Administrationen för listan för dig som är Fullständig administratör 

Hitta hit

Du hittar till Att göra-listan genom att trycka på Mitt arbete längst upp till vänster: 

Kort som visas i listan

Det du ser i listan är de saker som är relevanta för dig just nu eller inom närmsta tiden. Uppgifter som har stora förseningar eller ligger långt fram i tiden visas inte, men du kan själv filtrera fram mer innehåll. En förutsättning för att ett kort ska dyka upp i din att-göra-lista är att du är satt som ansvarig, att det finns en deadline och att det är inställt i själva listan att den typen av uppgift ska visas. 

NOTERA! E-postpåminnelserna som skickas ut av systemet baseras på det som finns i att-göra-listan. Saknar du e-postpåminnelse på något så börja med att säkerställa att du verkligen är satt som ansvarig för just det objektet.

 • Listan visar uppgifter som har en deadline två veckor bakåt och två veckor framåt som standard. Detta intervall kan ändras av en Fullständig administratör, se "Administrera" nedan.
 • Via filtret för listan kan du välja att visa uppgifter ett år framåt och ett år bakåt i tiden.
 • Aktiviteter som har status "vänteläge" visas inte.

Ansvar från noder och rapporter

Ansvar för rapportering och uppföljning visas som Att göra-kort.

Du får upp mer information om uppgiften genom att klicka på kortet. Exakt vad som visas beror på vilken typ av uppgift det gäller.  

Du kan komma vidare till rätt ställe för att utföra uppgiften genom att trycka på knappen, till exempel "Rapportera" som i fallet nedan.

Åtgärder från Meetings

För dig som använder Stratsys Meetings visas mötesåtgärder i din lista och dessa går att följa upp direkt i listan. Du kan också välja att navigera vidare till Meetings genom att välja "Öppna i Meetings".

Uppgifter från Do-boards

De uppgifter som du har i Do-boards som har en deadline satt visas i Att göra-listan och dessa går att följa upp direkt i listan. Du kan också välja att navigera vidare till din Do-board genom att välja "Öppna i Do-board".

Filtrera och sök

Listan visar uppgifter som har en deadline två veckor bakåt och två veckor framåt som standard. Detta intervall kan ändras av en Fullständig administratör.
Via filtret för listan kan du som användare välja att visa uppgifter ett år framåt och ett år bakåt i tiden. 
Med hjälp av filtret kan du filtrera fram vad du önskar se i din lista. Det finns tre delar i filtret:
 • Fritextsök
 • Snabbknappar för uppgiftens status
 • Tidsfilter

Fritext-sökning

Med hjälp av fältet för fritext kan du söka efter en särskild uppgift genom att skriva in:

 • Uppgiftens namn, eller en del av detta namn
 • Namnet på den styrmodell/produkt som uppgiften hör till
 • Namnet på den styrmodellskolumn som noden ligger i

Snabbknappar

Med hjälp av snabbknappar kan du filtrera på:

 • Försenade uppgifter
 • Kommande, ej klara uppgifter
 • Klara uppgifter

Tidsfilter

Med hjälp av tidsfiltret kan du filtrera på:

 • Samtliga uppgifter ett år framåt och ett år bakåt i tiden

Administration av vad som visas i listan

Du som är Fullständig administratör kan ställa in vad som ska följas upp i era olika produkter samt vilket tidsintervall som skall visas som standard.

Klicka på pennan för att administrera. Ser du inte ikonen så saknar du behörighet att ändra dessa inställningar.


I inställningarna anger du vilket tidsintervall som skall visas för samtliga användare som standard (1). 

Välj sedan vilka styrmodellskolumner som skall generera påminnelser/kort i att-göra-listan för de ansvarsroller som finns för kolumnen (2) och för vilken kommentarstyp som uppföljningen skall göras (3). Den kommentarstyp som anges kommer visas i Uppföljningsfönstret när kortet öppnas.

Åtgärder från Meetings och Do-boards kräver ingen administration utan varje användare kommer automatiskt att få upp sina mötesåtgärder i sin lista.