Vanliga frågor

Varför har läraren inte rätt behörighet?

Om din lärare saknar eller har felaktig behörighet i Stratsys Resursplanering kan informationen behöva hämtas på nytt.

Här följer de vanligaste orsakerna till att personalvyn inte visar rätt behörighet för en eller flera lärare i organisationen och hur du kan åtgärda detta.

1) Läraren är nyanställd och informationen har ännu inte lästs in

Behörighetsinformationen beställs från Skolverket av en administratör och läses in med jämna mellanrum. Om läraren är nyanställd, så kan det hända att informationen för denna lärare ännu inte har hämtats. Kontakta en administratör och be om en ny inläsning. Är du administratör? Se här.

2) Läraren är nyutexaminerad och informationen saknas hos Skolverket

Om läraren är nyutexaminerad, så kan det hända att informationen om behörigheter inte finns hos Skolverket ännu. Gör en separat förfrågan om denne lärare till Skolverket. När informationen finns hos Skolverket behöver en ny beställning göras - se punkt 1).

3) Personnumret är felaktigt eller ej på svenskt standardformat

Kontrollera att lärarens personnummer i Resursplanering är korrekt inmatat. Kontrollera att samma personnummer finns med i beställningen till Skolverket. Om det är fel personnummer i Resursplanering, korrigera detta och läs in filen på nytt. Om personnumret som beställningen gjordes för var felaktigt, eller om personnumret saknades i beställningen, gör en ny beställning - se punkt 1). 

Skolverket hanterar endast svenska personnummer. Om din lärare har ett personnummer från ett annat land kan inte behörigheterna hämtas. Tillfälliga personnummer går inte heller att göra beställningar för. 

4) Läraren har ingen behörighet

Detta är ett mycket ovanligt fall, men det förekommer att läraren faktiskt inte har behörighet. Gör en separat förfrågan om denne lärare till Skolverket om du misstänker att så är fallet. 

5) Vyn för den äldre typen av personalhantering är inte uppdaterad

Om din personalvy har följande utseende, så kan du behöva uppdatera vyn med senaste inläsningen - detta sker inte automatiskt. Välj "Uppdatera behörigheter" enligt bild.