Importer och exporter

Beställ ny behörighetsinformation för pedagoger

Inläsning av lärarlegitimation och ämnesbehörigheter sker inte automatiskt - så här beställer du dessa från Skolverket.

När skedde inläsning senast?

Du kan se när senaste inläsningen skedde genom att välja att Uppdatera behörigheter för valfri skola och plan:

Beställ behörigheter från Skolverket

Inläsning av lärarlegitimation och ämnesbehörigheter sker inte automatiskt, utan du behöver beställa behörighetsinformationen från Skolverket. Handläggningstiden är 3-4 arbetsdagar. 

Ni beställer ALLTID gemensamt för ALL personal i hela kommunen eller organisationen, dvs ni skall skicka in personnummer för samtlig skolpersonal vid varje beställning.

 
Gör så här: 
  • Skapa en Excel-fil som innehåller personnumret på dina pedagoger i kommunen. 
    Dessa exporterar du vanligtvis från ert personalhanteringssystem. 
    Om du vill exportera från Stratsys, behöver du göra detta från din mest aktuella plan på varje skola, och sedan slå ihop samtliga personnummer i en och samma fil: 
  • Lägg alla personnummer i samma kolumn
  • Använd formatet "ÅÅÅÅmmDD-NNNN"
  • Spara filen.
  • Maila filen till lleg.registerutdrag@skolverket.se
  • Ange "Expediera utlämning av allmän handling" i ämnesraden och be att få resultatet i xml-format.

Läs in filen i systemet

Importera de nya behörigheterna från valfri skola och plan i följande meny och flik, och välj den fil som skolverket skickat - du skall inte packa upp filen eller göra något annat med den innan du importerar.

Det spelar ingen roll vilken plan du är inne i då man i detta steg importerar in behörigheterna i bakgrunden. Vid behov av hjälp kontaktar ni supporten via knappen nere till vänster.

Uppdatera planer med behörighetsinformation

När filen är inläst så är alla behörigheter importerade, men inget uppdateras automatiskt i planerna. Se Uppdatera personalbehörigheterna för att få in ändringarna i din plan.