Importer och exporter

Beställ ny behörighetsinformation för pedagoger

Inläsning av lärarlegitimation och ämnesbehörigheter sker inte automatiskt - så här beställer du dessa från Skolverket.

När skedde inläsning senast?

Du kan se när senaste inläsningen skedde genom att välja att Uppdatera behörigheter för valfri skola och plan:

Beställ behörigheter från Skolverket

Inläsning av lärarlegitimation och ämnesbehörigheter sker inte automatiskt , utan du behöver beställa behörighetsinformationen från Skolverket. Handläggningstiden är 3-4 arbetsdagar. 

Ni beställer ALLTID gemensamt för ALL personal i hela kommunen eller organisationen, dvs ni skall skicka in personnummer för samtlig skolpersonal vid varje beställning.

 
Gör så här: 
  • Skapa en Excel-fil som innehåller personnumret på dina pedagoger i kommunen.
  • Lägg alla personnummer i samma kolumn
  • Använd formatet "ÅÅÅÅmmDD-NNNN"
  • Spara filen.
  • Maila filen till lleg.registerutdrag@skolverket.se
  • Ange "Expediera utlämning av allmän handling" i ämnesraden och be att få resultatet i xml-format.

Läs in filen i systemet

Importera de nya behörigheterna från valfri skola och plan i följande meny och flik, och välj den fil som skolverket skickat - du skall inte packa upp filen eller göra något annat med den innan du importerar.

Det spelar ingen roll vilken plan du är inne i då man i detta steg importerar in behörigheterna i bakgrunden. Vid behov av hjälp kontaktar ni supporten via knappen nere till vänster.

Uppdatera planer med behörighetsinformation

När filen är inläst så är alla behörigheter importerade, men inget uppdateras automatiskt i planerna. Se Uppdatera personalbehörigheterna för att få in ändringarna i din plan.